prof. Dr. Ing. František Holešovský

tel.: +420 475 285 548

fax: +420 475 285 566

e-mail: frantisek.holesovsky@ujep.cz

PoziceProfesor
ÚTM

Soubory ke stažení

Zobrazit podrobný výpis

Univerzitní a vědecké hodnosti

2008 - Prof. - VŠB TU v Ostravě, Fakulta strojní, obor Strojírenská technologie
2002 - Doc. - VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní, obor: Strojírenská technologie
1997 - Dr. - TU Liberec, Fakulta strojní, obor: Strojírenská technologie
1985 - Ing. - ČVUT Praha, Fakulta strojní, obor: Strojírenská technologie

Profesní dráha

Od 2006 - Fakulta výrobních technologií a managementu
1998-2006 - Ústav techniky a řízení výroby, UJEP, Ústí nad Labem - odborný asistent, docent
1989-1998 - Katedra technické výchovy PdF, UJEP, Ústí nad Labem - odborný asistent
1985-1989 - SPŠS-E, Ústí nad Labem, učitel
1976-1985 - Pozemní stavby - dispečer,mistr, vedoucí provozu VPV

Odborná činnost

Broušení kovů a keramiky
Hodnocení integrity povrchu a únosnost povrchů
Povrchové inženýrství

Projekty

2010-2013 - OP VK 2.2 Inovace studijních programů na FVTM
2009-2012 - GA ČR - Vliv obrábění na vlastnosti konstrukčních vrubů
2006-2008 - GA ČR - Výzkum vlastností povrchu a povrchové vrstvy
2002-2004 - GA ČR - Terminologie obrábění a montáže
2001-2003 - GA ČR - Základní výzkum nano a mikro technologií
2001-2002 - MŠMT - Budování univerzitního institutu v Bolívii
2001-2002 - MŠMT(BG) - Popularizace vědecko-výzkum.práce VŠ
2001-2003 - MŠMT - Strojírenská technologie, studijní obor Řízení výroby
2002-2004 - GA ČR - Terminologie strojírenské technologie
2002 - FRVŠ - Tepelné a mechanicko tepelné zpracování kovů - 2006-2008 GA ČR

Publikační činnost

Zobrazit podrobný výpis

Jazyky

Angličtina, Ruština, částečně španělština

Ostatní zájmy

Motorismus, tenis, turistika, cykloturistika, cestování, fotografování, country, kutilství

 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS