Ing. Irena Lysoňková

tel.: +420 475 285 547

fax: +420 475 285 566

e-mail: irena.lysonkova@ujep.cz

Pozice


Interní doktorand
Odborný asistent
ÚTM

Univerzitní a vědecké hodnosti

2012 - Bc. - Obor: Řízení výroby, Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
2014 - Ing. - Obor: Příprava a řízení výroby, Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Profesní dráha

2018 - dosud - odborný asistent - Fakulta strojního inženýrství, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Odborná činnost

Závěrečné práce:
Téma: Návrh a tvorba nanokompozitních povlaků na bázi PTFE a jejich vliv na vybrané vlastnosti drsnosti výsledného povrchu
Autor: Karel Švarcbach
Typ práce: Bakalářská
Vedoucí práce: Ing. Irena Lysoňková
Konzultant: Ing. Jaromír Cais, Ph.D.

Téma: Analýza tvrdosti nanokompozitních povlaků aplikovaných na hliníkovém substrátu
Autor: Bc. Arletta Mrišová
Typ práce: Diplomová
Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D.
Konzultant: Ing. Irena Lysoňková

Projekty

SGS grant UJEP – Vývoj nových fluorplastových povlaků obohacenými částicemi TiO2
o 2016 - 2017
o Hlavní řešitel: Ing. Irena Lysoňková
o Spoluřešitelé: PhDr. Jan Novotný, Ph.D., Doc. Ing. Štefan Michna, PhD., Bc. Martin Jaskevič

SGS grant UJEP - Výzkum v oblasti dlouhodobého zachování modifikačního účinku u taveniny při odlévání slitin typu Al-Si
o 2017 - 2018
o Hlavní řešitel: Mgr. Iryna Hren
o Spoluřešitelé: Ing. Jaromír Cais, Ph.D., prof. Ing. Štefan Michna, PhD., Ing. Irena Lysoňková, Ing. Pavel Kraus

SGS grant UJEP – Nanášení povlaků vysokotavitelných kovů na Al slitiny
o 2018 - 2019
o Hlavní řešitel: Mgr. Klára Jirounková
o Spoluřešitelé: Ing. Jaromír Cais, Ph.D., Ing. Irena Lysoňková, Ing. Jaromír Cais, Ph.D., prof. Ing. Štefan Michna, PhD., Ing. Irena LysoňkováPublikační činnost

Zobrazit podrobný výpis

 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS