prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

tel.: +420 475 285 535

fax: +420 475 285 566

e-mail: jan.madl@ujep.cz

PoziceProfesor

Soubory ke stažení

Zobrazit podrobný výpis

Univerzitní a vědecké hodnosti

Ing. (strojírenská technologie), FS, ČVUT v Praze; 1966
CSc. (strojírenská technologie), FS, ČVUT v Praze: 1972
Doc. (strojírenská technologie), FS, ČVUT v Praze; 1982
Prof.. (strojírenská technologie), FS, ČVUT v Praze. 1999

Profesní dráha

FS ČVUT
TOS Hostivař
FS ČVUT, FVTM UJEP

Odborná činnost

strojírenská technologie - obrábění

Projekty

POKROK.digital (2017-2019) - „Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí ve výrobní technice
v regionech prostřednictvím kooperace digital“ (německý ekvivalent názvu: POKROK.digital - Praxisorientierte Kompetenzentwicklung Produktionstechnik in den Regionen durch Kooperation.digital). Mezinárodní projekt z Evropského fondu pro regionální rozvoj, financovaného v rámci Programu spolupráce „Česká republika - Svobodný stát Sasko, 2014-2020“

0017-48 IP/19-20/SDrS/FSI-Škola doktorských studií

SGS, FVTM UJEP 2015, Mádl, J. Martinovský, M. Výzkum vlivu různých modifikátorů na obrobitelnost Al-Si slitin.

IGA UJEP 2013 – Mádl, Martinovský, Výzkum vlivu různých modifikátorů na obrobitelnost Al-Si slitin

GA ČR 101/06/0504 Holešovský, F. - Mádl, J.
Výzkum vlivu dokončovacích a progresívních metod obrábění na funkční vlastnosti konstrtukčních vrubů z hlediska možných katastrofických dů§sledků.
Společný projekt FVTM UJEP a FS ČVUT v Praze, 2009-2012

GA ČR 13-0826S Prof. Holešovský, Prof. Mádl
Vznik a změny zbytkových napětí při výrobě a užití a jejich vliv na destrukční chování strojních součástí

101/97/0649; 53-97005; Mádl. Jan, Prof. Ing., CSc.,
S 2232, Monitorování, diagnostika a experimentální analýza procesů přetváření a porušování materiálů a procesů obrábění

GA ČR 106/97/0677; 53-97011; Mádl. Jan, Prof. Ing., CSc., S 2232, Studium vlastností modelových hliníkových slitin bez olova určených pro obrábění

GA ČR 106/99/1476; 13-99052; Mádl. Jan, Prof. Ing., CSc., S 2232, Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění

GA ČR 104/00/0576; 13-00054; Mádl. Jan, Prof. Ing., CSc., S 2232, Oxidační stabilita, životnost a biodegradabilita mazacích a řezných olejů

GA ČR 106/00/1047; 13-00055; Mádl. Jan, Prof. Ing., CSc., S 2232, Studium vlastností modelových slitin na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění

FD-K/084; 56-01001; Mádl. Jan, Prof. Ing., CSc., S 2232, Vývoj nových slitin mědi se sníženým obsahem olova určených pro obrábění

GA ČR 101/01/0956; 13-01003; Mádl. Jan, Prof. Ing., CSc., N 2232, Základní výzkum progresivních a vysoce přesných technologií

GA ČR 101/02/0202; 13-02053; Mádl. Jan, Prof. Ing., CSc., S 2232, Terminologie obrábění a montáže

IC15-CT98-0810; 73-98001; Mádl. Jan, Prof. Ing., CSc., S 2232, Towards Ekological Friendly Machining (ECOFRIM)
Publikační činnost

Zobrazit podrobný výpis

Jazyky

Anglický jazyk
Ruský jazyk
Německý jazyk

 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS