Ing. et Ing. Daniela Vysloužilová, Ph.D.

tel.: +420 475 285 536

fax: +420 475 285 566

e-mail: daniela.vyslouzilova@ujep.cz

PoziceOdborný asistent
ÚTM

Soubory ke stažení

Zobrazit podrobný výpis

Univerzitní a vědecké hodnosti

2017 Ph.D. - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta výrobních technologií a managementu, obor Strojírenská technologie

2005 Ing. - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, studijní obor: Řízení a ekonomika podniku

2004 Ing. - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, studijní program: Strojní inženýrství, studijní obor: Konstrukční a procesní inženýrství

2002 Ing. - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, studijní obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí

2002 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav společenských věd, program celoživotního vzdělávání: Doplňující pedagogické studium k získání učitelské způsobilosti

Profesní dráha

od 2017 FSI UJEP, odborný asistent
do 2016 FVTM UJEP
od 02/2010 tajemník KMEP
od 2006 odborný asistent

2006 – 2010 METALLPLAST-RECYKLING s.r.o. Ústí nad Labem, podnikový ekolog, zavedení ISO 9000 a 14000, představitel managemetu pro jakost a životní prostředí, bezpečnostní poradce pro ADR

2005 – 2006 ANIVEG CZ s.r.o. Lovosice, chemický inženýr

2005 SOŠT a SOU sklářské Glaverbel, a.s. Teplice, asistentka

2001 – 2004 ECO - management s.r.o. – spolupráce při zpracování KOH a POH Jihomoravského kraje

Projekty

Člen řešitelského týmu úkolu v rámci Inovačních voucherů Ústeckého kraje 2015 „Optimalizace procesů dřevovýroby společnosti ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o.“
Člen řešitelského týmu úkolu v rámci Inovačních voucherů Ústeckého kraje 2015 „Optimalizace procesů při zpracování dřevních odpadů a výrobě briket v podniku B-ENERGY s.r.o. “

Publikační činnost

Zobrazit podrobný výpis

 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS