doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D.

tel.: +420 475 285 515

fax: +420 475 285 566

e-mail: jaroslav.sipal@ujep.cz

Pozice

Vedoucí katedry KEE
Docent
KEE

Soubory ke stažení

Zobrazit podrobný výpis

Univerzitní a vědecké hodnosti

2008 - doc. - UTB Zlín, Fakulta aplikované informatiky, obor: Řízení strojů a systémů
1999 - Ph.D. - ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, obor: Podniková energetika
1978 - Ing. - ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, obor: Výroba a rozvod elektrické energie

Profesní dráha

od 2003 - Univerzita J. E. Purkyně, ÚTŘV Ústí nad Labem - odborný asistent
1999 - 2002 - Cinergetika, a.s. Ústí nad Labem
1988 - 1999 - Setuza, a.s. Ústí nad Labem
1981 - 1988 - Teplárna Trmice - Ústí nad Labem
1978 - 1980 - Elektrárna Ledvice

Odborná činnost

2002 - dokončen 3. semestr Local Cisco Networking Academy
1998 - absolvování Kurzu energetických auditorů při České energetické agentuře

Projekty

2006 - 2007: Spoluřešitel - Programový projekt číslo FT-TA3/155 v programu „Tandem“, vyhlášeným Ministerstverm průmyslu a obchodu České republiky
1998 – 2003: Spojení měřících bodů předané energie komunikační sítí, zpracování naměřených dat a předání výsledků do administrativní počítačové sítě – Cinergy + Instar
1998 – 2003: Návrh a realizace měření energetických médií (teplo v páře; voda; zemní plyn; elektrická energie; stlačený vzduch; chlad ve vodě) v průmyslovém podniku - Cinergy
1998: Návrh a realizace počítačové sítě v průmyslovém podniku -Cinergy
1996 – 2003: Návrh a realizace kontinuálního měření předané tepelné energie malým odběratelům, nepřipojených datovým přenosem k výrobci - Cinergy + Elis
1984 – 1987: Příprava a koordinace investiční akce teplárenského bloku – Teplárna Trmice

Publikační činnost

Zobrazit podrobný výpis

Jazyky

Angličtina

 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS