prof. Ing. Štefan Michna, PhD.

tel.: +420 475 285 529

fax: +420 475 285 566

e-mail: stefan.michna@ujep.cz

Pozice

Děkan fakulty


Profesor
ÚTM

Personal web

www.stefanmichna.com

Soubory ke stažení

Zobrazit podrobný výpis

Univerzitní a vědecké hodnosti

TUKošice, Fakulta hutnícka, SR, (1981 – 1985)
zaměření: hutnictví neželezných kovů
ukončeno statní zkouškou získáním hodnosti – Ing.

Doktorandské studium v externí formě
na TU v Košicích, SRukončené v r. 2003
získáním vyšší vědecké hodnosti – PhD.

Jmenovaní Host. docentem na TU Košice
v listopadu 2005 dle zákona 131/2002 Z.z. SR
o výsokých školách v souladu s § 30 a § 70

Docentem pro obor Strojírenská technologie na
Tu Liberec od dubna 2008 dle § 72 zákona 111/98 Sb
o vysokých školách.

Profesorské řízení na ZČU Plzeň - „profesor“ v oboru Strojírenské inženýrství – od roku 2016

Profesní dráha

Výrobní praxe:
1985 – 2007 : Alcan Děčín Extrusions s.r.o. (dříve Kovohutě Děčín, Aluminium Děčín,
Alusuisse Děčín)
Výrobní oddělení: dispečer, směnový mistr, vedoucí provozu slévárna
Oddělení technologie: technolog lisovny a technolog slévárny
Oddělení metalografie: jako ,,hlavní metalograf,, (1995 - 2007)
1994 – Obalex s.r.o. – vedoucí směny a technolog

Pedagogická činnost: Externí pedagogická činnost formou přednášek na TU Košice
Hutnická fakulta 8 let ( od školního roku 1998/99) v předmětech :
Aplikovaná, fyzikálna metalurgia, Vlastnosti a štruktúra
neželezných kovov,Fraktografia, Odlitky z neželezných kovov,
Zlievárenstvo neželezných kovov.

Externí pedagogická činnost formou přednášek na TU Liberec,
Strojní fakulta 1 rok

Vyzvaná přednášková činost na VŠB – TU Ostava
a na ŽU v Žilině, Strojní fakulta

Od února 2007 : Univerzita J.E.Purkyně, Fakulta výrobních technologií a managamentu

Odborná činnost

Patenty, užitné vzory

[1] užitný vzor č. 27910 – Zařízení pro povlakování kovových forem ze slitin typu Al-Mg a Al-Si zejména pro výrobu pneumatik motorových vozidel v automobilovém průmyslu

[2] vynález č. 305 721 „Způsob povlakování kovových forem ze slitin typu Al – Mg a Al-Si, zejména pro výrobu pneumatik motorových vozidel v automobilovém průmyslu“, původcem patentu jsou výzkumní pracovníci fakulty pod vedením prof. Ing. Štefana Michny, PhD, Rok uplatnění výsledku: 2016 . Datum přijetí 02.11.2016, Stát vydání CZ - Česká republika (rok 2016).

[3] vynález č. 306 352 „Hliníková slitina, zejména pro výrobu odlitků segmentů forem pro lisování pneumatik, a způsob tepelného zpracování odlitků segmentů forem“ , původcem patentu jsou výzkumní pracovníci fakulty Štefan Michna a Jaromír Cais,  Rok uplatnění výsledku: 2016 . Datum přijetí 6.1.2016, Stát vydání CZ - Česká

[4] vynález č. 306719 - Hliníková slitina zejména pro výrobu tenkostěnných a tvarově složitých odlitků, Předkladatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Rok uplatnění výsledku: 2017, původcem patentu jsou výzkumní pracovníci fakulty pod vedením prof. Ing. Štefana Michny, PhD.

[5] vynález 3124632, Evropský patent EP3124632 - původci patentu : Michna Štefan, Cais Jaromír: Hliníková slitina zejména pro výrobu odlitků segmentů forem, udělen 8. 11. 2017, Europen Patent Office

[6] vynález 3124632, patent v ČR č. 306719 - původci patentu : Michna Štefan, Střihavková Elen, Hliníková slitina zejména pro výrobu tenkostěnných a tvarově složitých odlitků. Rok uplatnění výsledku: 2017, uděleno, 12. 4. 2017, stát vydání CZ - Česká

[7] vynález No.26338482, patent udělen v Ruské fedaraci (EP) - původci patentu : Michna Štefan, Weiss Viktorie, Honzátko Radek, Cais , povlakování kovových forem ze slitin typu Al – Mg a Al-Si, zejména pro výrobu pneumatik motorových vozidel v automobilovém průmyslu, Rok uplatnění výsledku: 2017, uděleno: 13.12 2017, stát vydání : Ruská federace

Projekty

1991 – 2000 – příprava a realizace velkých investičních, modernizačních a technologických projektů (modernizace slévárny, výstavby eloxovací linky
a likvidační stanice odpadů, vybudování oddělení nedestruktivního zkoušení atd.)

• spoluřešitel v rámci GA ČR 101/09/0504 - Výzkum vlivu dokončovacích a progresivních metod obrábění na funkční vlastnosti konstrukčních vrubů z hlediska katastrofických důsledku (2011-2013).
▪ rozvojový projekt na rok 2013, řešitel: NÁPRSTKOVÁ, MICHNA, Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol, název: Vytvoření podmínek pro komplexní výuku magisterských a doktorských studentů se zaměřením na kovové materiály
• mezinárodní projekt pro podporu konání a organizaci konferencí (International Visegrad Fund), řešitel: NÁPRSTKOVÁ, MICHNA,
• IP 2015 - Instituciální projekt pro rozvoj nových studijních programů - Implementace nově akreditovaných studijních oborů Materiály (bakalářský studijní obor) a Materiálové vědy a analýza materiálů (magisterský studijní obor) do výuky na FVTM UJEP- řešitel
• OP VaVPI - CZ.1.05/4.1.00/11.0260-4.1 (EDIMARE - 2013 - 2015) - Zkvalitnění vzdělávání a rozšíření výzkumu na FVTM - ukončení duben 2015, řešitel
• OP VK 2.2. MEVAPOX (CZ 1.07/22.00/28.0296) - Mezioborové vazby a podpora praxe v přírodovědných a technických studijních programech UJEP - spoluřešitel a koordinátor za FVTM (2014 - 2015)
• OP VK 2.4 - Spolupráce, inovace a networking vědeckotechnických parků a vysokých škol (SPINET - 2011 - 2014) - spoluřešitel
• U21 - Moderní otevřená univerzita pro 21. století - KA02 Podpora a rozvoj polytechnických studijních programů zapojení napříč celou UJEP (dílčí moduly) - spoluřešitel a koordinátor za FSI (2017 - 2021)
• Celouniverzitní projekt - U21 – Kvalitní infrastruktura (U21-KI) – řešitel za FSI, Michna.
• Celouniverzitní projekt OP VVV – U21 Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy (cz.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209, 697,388 mil. Kč), výstavba budovy CEMMTECH pro FSI – odborný garant za FSI, Michna
• Celouniverzitní projekt OP VVV – U21 REPROREG ESF - Univerzity reflektující problémy regionu severozápadních Čech (cz.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208., 106,123 mil. Kč) – za FSI garant projektu Michna, manažer Jirounková

. Projekt OP VVV, SC 2 – NANOTECH ITI II. - Vývoj nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů (cz.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010045, 57,669 mil. Kč) - ředitel projektu a vedoucí výzkumní pracovník - Michna, manažer a výzkumní pracovník - Svobodová.

Publikační činnost

Zobrazit podrobný výpis

Jazyky

český, slovenský, ruský, něměcký - část., anglický - část.

Ostatní zájmy

historie, numismatika, cestování

 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS