doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

tel.: +420 475 286 214

fax: +420 475 285 537

e-mail: martin.novak1@ujep.cz

Pozice


Prorektor pro vědu
Docent
ÚTM

Soubory ke stažení

Zobrazit podrobný výpis

Univerzitní a vědecké hodnosti

2014 - doc.
obor: Strojírenská technologie

2011 - Ph.D.
obor: Strojírenská technologie

2007 - Ing. - FVTM UJEP Ústí n. Labem

2003 - Bc. - ÚTŘV UJEP Ústí n. Labem

Profesní dráha

2014 - doc., obor: Strojírenská technologie
2011 - Ph.D., obor: Strojírenská technologie
2007 - Ing. - FVTM UJEP Ústí n. Labem, obor: Příprava a řízení výroby
2003 - Bc. - ÚTŘV UJEP Ústí n. Labem, obor: Řízení výroby

Odborná činnost

2007 - odborný asistent, Katedra technologií a materiálového inženýrství, FVTM UJEP
2009 - vedoucí redakce časopisů Strojírenská technologie a Manufacturing Technology
2010 - odborná stáž na University of Toledo, USA
2011 - šéfredaktor časopisů Strojírenská technologie a Manufacturing Technology (Scopus)
2012 - výzkumná a odborná stáž, RIKEN, Tokio, Japonsko
2014 - docent, Katedra technologií a materiálového inženýrství, FVTM UJEP
2014 - proděkan pro vědu a jinou tvůrčí činnost, FVTM UJEP
2014 - pracovní stáž, Protool s. r. o.
2015 - prorektor pro rozvoj a informační technologie UJEP
2017 - prorektor pro vědu UJEP

Projekty

* OPVK CZ.1.07/2.3.00/45.0029 – Věda pro život, život pro vědu.

* OPVK CZ.1.07/2.3.00/30.0028 – Materiály a lidské zdroje pro životní prostředí.

* OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0033 – Inovace studijních programů na FVTM.

* GAČR 101/09/0504 – Výzkum vlivu dokončovacích a progresivních metod obrábění na funkční vlastnosti konstrukčních vrubů z hlediska možných katastrofických důsledků.

* GAČR 101/06/0508 – Výzkum vlastností povrchu a povrchové vrstvy se zřetelem na možné katastrofické dopady na funkčnost strojních součástí.

* Specifický vysokoškolský výzkum – Výzkum vlivu řezných podmínek při obrábění strojních součástí automobilového průmyslu na jejich kvalitu povrchu a životnost. (hlavní řešitel).

* Specifický vysokoškolský výzkum – Vizualizace vybraných způsobů obrábění prostřednictvím metod nedestruktivního zkoušení. (hlavní řešitel).

* příprava projektů v rámci TAČR, GAČR, Kontakt II. a Horizont 2020.

* Aplikační výzkum - Analýza poškozených částí a degradace kulové dráhy velkorypadla KK1300.

* UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu. Způsob broušení obrobků z hliníkových slitin pro dosažení vysoké jakosti povrchu. Vynálezce: Martin Novák. Přihl. 28. 01. 2013. B24B 1/100 (2006.01). Čís. patentu 304 847. 22. 10. 2014. Úřad průmyslového vlastnictví.

Univerzita 21. stojetí - Kvalitní, moderní a otevřená instituce. OP VVV,2018-2022. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408.

U21-Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí. OP VVV. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008492.

U21 - Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost. OP VVV. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006240.

Univerzita 21. století - Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání. OP VVV. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555.

Publikační činnost

Zobrazit podrobný výpis

Jazyky

EN, DE

Ostatní zájmy

Termovizní měření materiálů a těles,

Hodnocení jakosti obrobených povrchů po obrábění

Nedestruktivní zkoušení materiálů (vysokorychlostní kamera, termokamera, videoskop, rentgenová
difrakce, měření sil při obrábění),

Destruktivní zkoušení materiálů (Mechanické zkoušky, tvrdost, pevnost, zbytková napětí),

Hlavní předmět výzkumu (broušení, soustružení a jakost povrchu po obrábění),

Vedení diplomových a bakalářských prací,

Školitel specialista pro doktorský program Strojírenská technologie,

Vedoucí laboratoře přesných měření,

Vedoucí laboratoře Rentgenové difrakce,

Vedoucí laboratoře Nedestruktivního zkoušení materiálů,

Spolupráce s výrobními podniky (Škoda auto, ČEZ, KS Kolbenschmidt),

Šéfredaktor časopisů Strojírenská technologie a Manufacturing Technology,

Recenzent časopisů Strojírenská technologie a Manufacturing Technology

Aktivní účast na mezinárodních a světových konferencích a kongresech (USA, Japonsko, Velká Británie, Evropa),

Zapojení v projektu Postdok – Materiály a technologie pro životní prostředí, projekt MŠMT a EU,

Recenzent příspěvků pro zahraniční konference a kongresy (obrábění, jakost obrobených povrchů, zkoušení materiálů)

Ocení společnosti Škoda auto a. s. za výzkumnou činnost v oblasti otryskávání dílů po tepelném zpracování,

Testování vysoce pórovitých brousicích nástrojů pro průmysl (spol. BestBussines),

Dynamické vyvažování brousicích nástrojů (Aoyama a. s.),

Spolupráce se spol. KS Kolbenschmidt – termovizní měření forem pro odlévání pístů z Al slitin, měření nástrojových úhlů fréz pro obrábění pístů, měření geometrie pístů,

Hostující řeční na Symposium of ELID and Grinding Technology, listopad 2012, Tokio, Japonsko,

Cena za nejlepší prezentaci na konferenci „Nové směry ve výrobních technologiích“, Prešov, 2010,

Cena Rektora UJEP za zahraniční reprezentaci UJEP v oblasti vědecké činnosti, 2010,

Cena Děkana FVTM za vědeckou a výzkumnou činnost, 2012,

Člen týmu projektu GAČR – Životnost součástí s vrubem při dynamickém zatěžování,

Člen týmu projektu GAČR – Únosnost povrchů po obrábění,

Mezinárodní spolupráce – Prof. Ioan D. Marinescu (USA), Dr. Michael N. Morgan (GB), Steve Malkin (USA), Hitoshi Ohmori (JP)

Postdok – projekt EU, MŠMT, ESF – Materiály a lidské zdroje pro životní prostředí,

Cena za prezentaci výzkumu – 7. mezinárodní konference MIRAI 2014, 27. – 28. 3. 2014, Tokio, Japonsko

Patent - Způsob broušení obrobků z hliníkových slitin pro dosažení vysoké jakosti povrchu - č. patentu 304847

 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS