doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.

tel.: +420 475 285 513

fax: +420 475 285 566

e-mail: sylvia.kusmierczak@ujep.cz

Pozice

Zástupce vedoucího ústavu pro studium a personalistiku


Docent
ÚTM

Soubory ke stažení

Zobrazit podrobný výpis

Univerzitní a vědecké hodnosti

doc. - Strojírenská technologie, Fakulta výrobních technologií a managementu,
2017
PhD. - Materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov, Žilinská Univerzita,
Žilina, 2002
Ing. - Materiálové inžinierstvo, Žilinská Univerzita, Žilina, 1997

Profesní dráha

od 1.1.2018 zástupce vedoucího ústavu TM pro studium a personalistiku
od 20. 9. 2011 tajemník KTMI
2007 - Fakulta výrobních technologií a managementu - odborný asistent
2002 - 2006: UJEP, Ústav techniky a řízení výroby, Ústí nad Labem - odborný asistent,
r. 2005 - 31.7.2006: vedoucí Katedry strojírenské technologie
r. 2004 - 2005 : vedoucí Katedry strojírenské technologie a Katedry ekonomie
r. 2003 - 2004: vedoucí Sekce strojírenské výroby

2000 – 2002: Fakulta Priemyselných technológií, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka – odborný asistent

1997 – 2000: Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva - interní doktorandské studium

Odborná činnost

• citace vedená v databázi Web of Science/Scopus - citační index 2/5
• vedoucí úspěšně obhájených BP/DP k 1.1.2018: 47x/25x, oceněných DP - 5x,
• školitel doktoranda - 3x
• pomocný školitel doktoranda – 3x
• oponent FRVŠ projektů – 32x, posudky DP z jiných VŠ – 5x, spoluřešitel projektů – OPVK, Nadace ČEZ
• spoluorganizátor konferencí Aluminium a neželezné kovy (2007, 2009, 2011, 2013)
•spoluorganizátor konferencí Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů (2010, 2012, 2014)
• spoluorganizátor konference ICTKI (2006, 2008, 2010, 2012)
• vypracování expertiz pro průmysl
• člen AS UJEP, od AR 2011-12 do AR 2012-13, od 2017 -
• člen komise SZZ, FVTM UJEP, od 2011
• člen rady VTP FVTM, od 2011
• člen Společnost pro obráběcí stroje, od 2008

Publikační činnost

Zobrazit podrobný výpis

 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS