Státní závěrečné zkoušky


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Státní závěrečné zkoušky
Vydáno dne 18. 08. 2015 (23738 přečtení)Zde naleznete všechny informace týkající se státních závěrečných zkoušek, okruhy státních závěrečných zkoušek, přihlášku, pořadí atd..

Soubory ke stažení
pdf Licenční smlouva
dokument Desky - bakalářská práce
dokument Desky - diplomová práce
pdf Směrnice děkana 4/2017 - Vedení kvalifikačních prací
pdf Okruhy SZZ Bc - Materiály a technologie v dopravě 2016-2017-B14xxx
pdf Okruhy SZZ NMgr - Materiály a technologie v dopravě 2016-2017
pdf Okruhy SZZ NMgr - Příprava a řízení výroby 2016-2017
pdf Okruhy SZZ Bc - Řízení výroby 2016-2017
pdf Okruhy SZZ Bc - Energetika - teplárenství 2016-2017
pdf SZZ 10. 11. 2016
pdf SZZ - PF - Specializace v pedagogice
pdf SZZ - PřF - Specializace v pedagogice
pdf Nahlížení do závěrečných prací před obhajobou
pdf Okruhy SZZ NMgr - Příprava a řízení výroby 2015-2016
pdf Okruhy SZZ NMgr - Materiály a technologie v dopravě 2015-2016
pdf Okruhy SZZ Bc - Řízení výroby 2015-2016
pdf Okruhy SZZ Bc - Materiály a technologie v dopravě 2015-2016
pdf Okruhy SZZ Bc - Energetika - teplárenství 2015-2016
pdf Pokyny pro vypracování bakalářských a diplomových prací
pdf Komise SZZ + Pořadí studentů - 27. 8. 2015
pdf Okruhy SZZ NMgr - Materiály a technologie v dopravě 2014-2015
pdf Okruhy SZZ NMgr - Příprava a řízení výroby 2014-2015
pdf Okruhy SZZ Bc - Řízení výroby 2014-2015
pdf Okruhy SZZ Bc - Materiály a technologie v dopravě 2014-2015
pdf Okruhy SZZ Bc - Energetika - teplárenství 2014-2015
pdf Směrnice děkana č 7- 2012-státní závěrečné zkoušky