Ústav technologií a materiálů


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: KTMI
Vydáno dne 16. 09. 2013 (83665 přečtení)Ústav technologií a materiálů vznikla dne 1.1.2018 z Katedry technologií a materiálového inženýrství a je součástí Fakulty strojního inženýrství, která vznikla dne 1.9.2017 z Fakulty výrobních technologií a managementu.

Na Ústavu technologií a materiálů jsou garantovány tři studijní obory (Řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě, Materiálové vědy) v bakalářské formě studia a tři studijní obory v magisterské formě studia (Příprava a řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě, Materiálové vědy a forenzní analýza materiálů) a to v prezenční a kombinované formě.
Ústav zabezpečuje také doktorandské studium v oboru „Strojírenská technologie“. Praktická výuka studentů probíhá ve 14 laboratořích.


Výuka na ÚTM zahrnuje předměty z uvedených tématických okruhů:
• technické materiály se zaměřením na kovové a nekovové materiály, plasty, sklo, atd.,
• třískové a beztřískové technologie (obrábění, tváření, svařování, slévárenství, zpracování skla a plastů, atd.),
• výrobní procesy a jejich projektování
• výpočetní technika se zaměřením na oblast CAM,
• atp.

Ve výzkumné činnosti se katedra zabývá:
• vývoj a výzkum nových typů materiálů,
• zkoumání, vyhodnocování a optimalizace zpracování Al slitin,
• řešení technologických problémů a optimalizace technologií v oblasti železných a neželezných kovů pro firmy,
• výzkum procesu broušení a nástrojů pro broušení
• hodnocení reziduálních napětí v povrchových vrstvách po obrábění,
• opotřebení materiálů,
• korozní chování materiálů,
• analýzu lomových ploch,
• atp.

Ústav má v současnosti 18 AP (4 profesoři, 4 docenti, 10 odborných asistentů), dále na Ústavu působí 1 externí spolupracovník, 2 TH pracovníci a 8 interních doktorandů.
Činnost členů ÚTM je rozšířená i mimo FSI a UJEP, a to v rámci přednáškové činnosti na jiných univerzitách, konferencích, účasti ve zkušebních komisích na jiných VŠ a redakčních radách anebo v rámci organizace tří mezinárodních konferencí (ICTKI, Aluminium a neželezné kovy, Mikroskopie a NDT).
Pracoviště ÚTM v oblasti aplikovaného výzkumu a při řešení technických problémů spolupracuje s významnými podniky nejenom v regionu. Do řešení projektů jsou zapojovaní pod vedením pedagogů i studenti, kteří mohou získané znalosti uplatnit při řešení bakalářských a diplomových prací. Spolupráce studenti - ÚTM - podniky otevírá absolventům široké možnosti na trhu práce nejen v ústeckém regionu.