Zaměření výzkumu


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Zaměření výzkumu
Vydáno dne 18. 09. 2014 (13459 přečtení)

Výrobní technologie

- výzkum technologie broušení a progresivních brousicích materiálů,
- monitorování a řízení procesu broušení,
- obrobitelnost nových typů AlSi slitin,
- korelace výkonových a procesních veličin,
- experimentální modelování.

Materiálové inženýrství

- výzkum a testování nových typů AlSi slitin,
- korozní chování materiálů,
- výzkum v oblasti licích forem a vlivu rychlosti chladnutí na nehomogenitu materiálů.

Povrchové inženýrství

- změny v povrchu po dynamickém zatěžování – únosnost povrchů po obrábění,
- tvorba a vliv zbytkových napětí v obrobeném povrchu,
- vliv jakosti povrchu na lomové chování materiálu,
- ochrana povrchových vrstev proti opotřebení.

Mechanika těles a tekutin

- kmitání nesymetrických těles,
- modelování a simulace chování těles,
- simulace proudění tekutiny v určeném systému.

Ekonomika a management

- ekonomická analýza výrobního procesu,
- optimalizace variant realizace investic,
- optimalizace výrobního procesu, prostorové studie.