Studentská grantová soutěž


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Interní grantové soutěže
Vydáno dne 04. 08. 2015 (11789 přečtení)Počínaje rokem 2010 zahájila na naší univerzitě činnost Studentská grantová agentura, která rozšířila možnosti studentů účastnit se vědeckých, výzkumných nebo vývojových projektů. Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Návrh na studentský grantový projekt může podat akademický pracovník nebo student studující v doktorském studijním programu vždy do 31. 12. každého roku. Studentský grantový projekt může trvat jeden až tři roky, výše finančních prostředků na řešení projektu může být maximálně 500 tis. Kč na jeden rok řešení. Zásady studentské grantové soutěže jsou přesně definovány v platné Směrnici rektora č. 5/2018.Soubory ke stažení

Přihláška studentského grantového projektu
Průběžná - závěrečná zprava studentského grantového projektu
Směrnice rektora č. 5_2018 Studentská grantová soutěž
Žádost o změnu v projektu SGS
Žádost o stipendium SGS

Studentská grantová soutěž UJEP