Habilitační řízení


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Habilitační řízení
Vydáno dne 26. 10. 2015 (62881 přečtení)Fakultě výrobních technologií a managementu byla Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy udělena akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenováni profesorem v oboru Strojírenská technologie na dobu platnosti do 1. listopadu 2023.Habilitační řízení:

Habilitační řízení k udělení vědecko-akademické hodnosti docent (ve zkratce „doc.“ psané před jménem) ve smyslu §71 a §72 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je na Fakultě výrobních technologií a managementu UJEP konáno na základě rozhodnutí MŠMT č. j. MŠMT-35085/2015 ze dne 14. 10. 2015 s platností do 1. 11. 2023 pro obor Strojírenská technologie.

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

Docenti jmenovaní od roku 2014

Jmenovaný docentemPracovištěOborZahájeníObhajobaJmenován od
doc. Ing. Miroslava Ťavodová, PhD.-Strojírenská technologie24.10.20186.6.20191.8.2019
doc. Ing. Václav Machek, CSc.-Strojírenská technologie31.10.20168.6.20171.8.2017
doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.FVTM - UJEPStrojírenská technologie30.1.20158.6.20171.8.2017
Dr hab. inż. Robert Kruzel Czestochowa University of TechnologyStrojírenská technologie22.4.201419.5.20161.7.2016
doc. Ing. Viktorie Weiss, Ph.D.FVTM - UJEPStrojírenská technologie14.10.201414.5.20151.7.2015
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.FVTM - UJEPStrojírenská technologie28.4.201416.10.20141.12.2014
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.FVTM - UJEPStrojírenská technologie20.10.201315.5.20141.7.2014
doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.FVET - TUZStrojírenská technologie20.10.201315.5.20141.7.2014

Směrnice a dokumenty

doc Kriteria pro zahájení habilitačního řízení - Příloha č.2 směrnice děkana k habilitačnímu
pdf udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem
pdf Směrnice děkana k habilitačnímu řízení
doc Žádost o zahájení habilitačního řízení