Stipendia


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Studium
Vydáno dne 26. 10. 2015 (7945 přečtení)Během svého studia mohou studenti získat různá stipendia a ocenění.

Tato stipendia se přiznávají v souladu se Stipendijním řádem UJEP

a) prospěchové stipendium,
b) mimořádné stipendium,Formulář
c) doktorské stipendium,
d) ubytovací stipendium,
e) sociální stipendium,
f) pomocná vědecká a pedagogická síla - Formulář - pomocná pedagogická/vědecká sila .

Ostatní stipendia jsou každoročně vyhlašována na úrovni univerzity a jedná se zejména o
a) stipendium primátora města Ústí nad Labem, starostů městských obvodů a starostky města Trmic pro nejlepší studenty UJEP,
b) stipendium ředitele VZP, pobočky Ústí nad Labem, pro nejlepšího studenta Fakulty zdravotnických studií UJEP,
c) stipendium Hospodářské a sociální rady Ústecka, o.s., pro nejlepšího studenta technických oborů UJEP,
d) stipendium Statutárního města Teplice pro tři nejlepší studenty UJEP s trvalým bydlištěm v Teplicích,
e) absolventská práce Ústeckého kraje.

Mezi další ocenění pak patří

a) ceny rektora ,
b) ceny děkana FVTM za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci.