Vědecká rada


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Rady
Vydáno dne 15. 01. 2015 (12266 přečtení)

Předseda:


prof. Ing. Štefan Michna, PhD.
děkan

Místopředseda


doc. Ing. Josef Soukup, CSc.,

INTERNÍ ČLENOVÉ


prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE, proděkan pro rozvoj a kvalitu
prof. Dr. Ing. František Holešovský
doc. Ing. Štefan Husár, PhD.proděkan pro vnější vztahy
doc. Ing. Milan Chalupa, CSc., vedoucí ÚSE
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium UJEP
prof. Ing. Jan Mádl, CSc.
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., vedoucí ÚTM
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prorektor pro vědu UJEP
Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.
doc. Ing. Karel Sellner, CSc.
doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.
doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.

EXTERNÍ ČLENOVÉ


Ing. Matúš Bajcura, PhD., Constellium Extrusions Děčín, s.r.o.
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., děkan, Fakulta strojní, ZČU v Plzni
prof. Ing. Tomáš Jirout, CSc., Fakulta strojní, ČVUT v Praze
prof. DSc. Stanislaw Legutko, PhD., Instytut technologii mechanicznej, Polytechnika Poznańska
prof. Ing. Ivan Lukáč, CSc., Hutnícka Fakulta, TU v Košiciach
prof. Ing. Iva Nová, CSc., Fakulta strojní, TU v Liberci
prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc., Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky
Dr. Ing. Pavel Polach, Škoda výzkum, s. r. o.
prof. Ing. Štefan Segľa, CSc., Strojnícka fakulta, TU v Košiciach
doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D. vedoucí Katedry materiálů a technologií pro automobily
výkonný ředitel Laboratoře materiálů a technologií pro automobilový průmysl
FMMI VŠB-Tu Ostrava
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT v Praze
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc., dr. h. c. Strojnícka fakulta, ŽU v Žilině

Zápisy


pdf Zápis z hlasování VR per rollam ze dnů 3. 10. - 10. 10. 2018
pdf Zápis z VR ze dne 20. 9. 2018
pdf Zapis z VR ze dne 7. 6. 2018
pdf Zápis z VR ze dne 22. 3. 2018
pdf Zápis z hlasování per rollam VR ze dnů 31. 1. - 5. 2. 2018
pdf Zápis z VR ze dne 23. 11. 2017
pdf Zápis z VR ze dne 8. 6. 2017
pdf Zápis z VR ze dne 9. 3. 2017
pdf Zápis z VR ze dne 24. 11. 2016
pdf Zápis z VR ze dne 15. 9. 2016
pdf Zápis z VR ze dne 19. 5. 2016
pdf Zápis z VR ze dne 11. 2. 2016
pdf Zápis z VR ze dne 11. 2. 2016
pdf Zápis z VR ze dne 14. 5. 2015
pdf Zápis z VR ze dne 19. 2. 2015
pdf Zápis z VR ze dne 16. 10. 2014
pdf Zápis z VR ze dne 15. 5. 2014
pdf Zápis z VR ze dne 13. 2. 2014