Ceny děkana


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Věda a výzkum
Vydáno dne 18. 12. 2014 (5104 přečtení)

U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii (17. listopad) uděluje děkan Fakulty strojního inženýrství Cenu děkana za vědu a výzkum.

Seznam oceněných dle jednotlivých let:

2014

doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D., katedra energetiky a elektrotechniky.
Docent Šípal byl oceněn za mimořádné publikační aktivity.

2013

Ing. Viktorie Weiss,Ph.D., katedra technologií a materiálové inženýrství.
Doktorka Weiss byla oceněna za vědeckou, výzkumnou, tvůrčí a publikační činnost.

2012

Ing. Martin Novák, Ph.D., katedra technologií a materiálové inženýrství.
Doktor Novák byl oceněn za vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.

2011

doc. Ing. Karel Sellner, CSc., katedra managementu a ekonomiky podniku.
Docent Sellner byl oceněn za vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.

2010

prof.Ing. Jan Mádl, CSc., katedra technologií a materiálové inženýrství.
Profesor Mádl byl oceněn za vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.

2009

doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D., katedra strojů a mechaniky.
Docent Šípal byl oceněn za vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.