Zahájená habilitační řízení


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Habilitační řízení
Vydáno dne 26. 05. 2015 (7033 přečtení)Na základě splnění všech podmínek vyplývajících z §71 a §72 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, byla zahájena následující habilitační řízení vyjmenovaných uchazečů.

Oznámení o konání habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce na FSI UJEP

Ing. Jaromír Cais, Ph.D.
Ústav technologií a materiálů
Fakulta strojního inženýrství
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zahájení habilitačního řízení: 1. 9. 2020

Obor: Strojírenská technologie