Zahájená habilitační řízení


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Habilitační řízení
Vydáno dne 26. 05. 2015 (6304 přečtení)Na základě splnění všech podmínek vyplývajících z §71 a §72 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, byla zahájena následující habilitační řízení vyjmenovaných uchazečů.

Oznámení o konání habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce na FSI UJEPDne 6. 6. 2019 se na zasedání Vědecké rady FSI UJEP uskuteční veřejné habilitační řízení Ing. Miroslavy Ťavodové, PhD. v oboru Strojírenská technologie.

Termín konání: 6. 6. 2019 od 12,30 hod
Místo konání: zasedací místnost H4 (budova H, FSI, Kampus UJEP)

Ing. Miroslava Ťavodová, PhD.
Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Technická univerzita vo Zvolene

Obor: Strojírenská technologie

Habilitační práce:
„Výskum metód pre zvyšovanie životnosti nástrojov používaných v lesníckych technológiách“

Habilitační přednáška:
„Analýza mechanizmu opotrebovania exponovanej časti nástroja na drvenie nežiaducich náras-tov“