Zahájená habilitační řízení


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Habilitační řízení
Vydáno dne 26. 05. 2015 (4264 přečtení)Na základě splnění všech podmínek vyplývajících z §71 a §72 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, byla zahájena následující habilitační řízení vyjmenovaných uchazečů.

2017

V tuto chvíli neprobíhá žádné habilitační řízení.