Studijní program - Strojírenská technologie


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Studijní programy
Vydáno dne 28. 01. 2016 (7424 přečtení)

Bakalářský obor Řízení výroby


Manažerské studium technického a ekonomického charakteru zaměřené na řízení výroby. Studium je doplněné výukou dvou světových jazyků. Podle schopností a zkušeností se absolventi mohou uplatnit v řídících funkcích výrobního, ekonomického nebo obchodního managementu.
Podrobněji

Navazující magisterský obor Příprava a řízení výroby


Manažerské studium technického a ekonomického charakteru s prohloubením jazykových znalostí obchodního a technického rázu. Studium je zaměřené především na řízení výroby a její přípravu. Podle schopností a zkušeností se absolventi mohou uplatnit ve vyšších řídících funkcích výrobního, ekonomického nebo obchodního managementu.
Podrobněji

Doktorský studijní program Strojírenská technologie


Studium je zaměřeno na přípravu odborníků-specialistů v oblastech strojírenské technologie se znalostmi daných materiálů a analytických metod. Samozřejmostí bude znalost odborného cizího jazyka. Absolvent bude schopen vědecké práce v oblasti strojírenské technologie, bude mít hluboké znalosti vybrané technologie nebo materiálové oblasti včetně znalostí souvisejících vědních disciplín.
Podrobněji