Studijní rogram - Energetika


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Studijní programy
Vydáno dne 28. 01. 2016 (5358 přečtení)

Bakalářský studijní program Energetika, obor Energetika - teplárenství


Studijní obor Energetika – teplárenství je zaměřen na přípravu absolventů, kteří budou zastávat pozice pracovníků na úrovni středního technického managementu podniků zaměřených na energetické hospodářství. Hlavním cílem jsou znalosti z oblasti kombinované výroby elektrické a tepelné energie a provozu soustav centralizovaného vytápění a přípravy teplé užitkové vody. Studijní program se otevírá v prezenční i kombinované formě.
Podrobněji

Navazující magisterský studijní program Energetika, obor Energetika - teplárenství


Příprava absolventů, kteří budou zastávat pozice pracovníků na úrovni středního a vyššího technického managementu podniků zaměřených na energetické hospodářství. Hlavním cílem jsou znalosti z oblasti kombinované výroby elektrické a tepelné energie a provozu soustav centralizovaného vytápění a přípravy teplé užitkové vody. Studijní program se otevírá v prezenční i kombinované formě.
Podrobněji