Studijní program - Materiálové vědy


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Studijní programy
Vydáno dne 28. 01. 2016 (5115 přečtení)

Bakalářský studijní obor Materiály


Studijní obor je zaměřen na získání teoretických a praktických dovedností a znalostí z oblasti základních výrobních technologií, základů nauky o materiálech, vlastnostech a použití materiálů, z oblasti výběru materiálu pro jeho následné aplikace, ze základu testování a zkoušení materiálů. Absolvent bude schopen specifikovat a navrhovat materiálová řešení, analyzovat a pochopit technologické a jiné procesy z hlediska jejich vlivu na strukturu a vlastnosti materiálů, provádět výběr materiálů a řešit úlohy inženýrské praxe.
Podrobněji

Navazující magisterský studijní obor Materiálové vědy a analýza materiálu


Dle schopností a zkušeností je predikováno uplatnění absolventa oboru Materiálové vědy a analýza materiálů u výrobních podniků, výzkumných ústavů, vysokých a středních škol, vědeckovýzkumných center, technických pracovníků pro zastoupení zahraničních firem atd.).
Otevíráme pro akademický rok 2017/18
Podrobněji