Kritéria


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Habilitační řízení
Vydáno dne 14. 06. 2016 (6481 přečtení)V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.Směrnice a dokumenty


doc Kriteria pro zahájení habilitačního řízení - Příloha č.2 směrnice děkana k habilitačnímu
pdf udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem
pdf Směrnice děkana k habilitačnímu řízení
doc Žádost o zahájení habilitačního řízení