Formuláře pro doktorské studium


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Doktorské studium
Vydáno dne 10. 10. 2016 (6052 přečtení)

doc Protokol o vykonání zkoušky v Ph.D. studiu
doc P1_Individuální studijní plán _ ISP
doc P2_Roční_hodnocení _ RH
doc P3_Žádost_DrSP
doc P4_Žádost o povolení SDZ
doc P5_Žádost o povolení obhajoby disertační práce
doc P6_Náležitosti k obhajobě Disertační práce
doc P7_Úvodní stránka DP
doc P8_Obálka tezí_vzor


Směrnice doktorského studia


pdf SD_1_2020
pdf Oznámení o konaní SDZ_Michnová_12.03.2020
pdf Oznámení o konání SDZ_Brabec_12.03.2020
doc P1 Individuální studijní plán

Vnitřní předpisy UJEP:
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech UJEP
Stipendijní řád UJEP