Akademický rok 2018/2019


Autor: Martin Bárta (mailto:@), Téma: Aktuálně na fakultě
Vydáno dne 27. 11. 2019 (1252 přečtení)

ZAMĚSTNANCI FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UJEP ÚL ROZŠÍŘILI SPOLUPRÁCI S DALŠÍM VÝZNAMNÝM PRŮMYSLOVÝM PODNIKEM - 25. 9. 2018


Zástupci Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem navštívili průmyslový podnik KUKA AUTOMATION ČR s.r.o.


Fakulta strojního inženýrství již několik let spolupracuje s průmyslovou sférou na profesionální úrovni. Výraznou součástí vzdělávání ve všech oborech realizovaných fakultou jsou exkurze do výrobních podniků, elektráren, na strojírenských veletrzích apod. Hlavním přínosem těchto exkurzí je možnost nahlédnout do podmínek reálné výroby a dále možnost poznat současné technické a technologické trendy.

Dne 25. 9. 2018 navštívili zástupci fakulty jednoho z celosvětově vedoucích dodavatelů inteligentních automatizačních řešení podnik KUKA Automation ČR s.r.o., jehož hlavní sídlo je v sousedním Německu v Augsburgu.


ZVONÍ KOVŮM HRANA? - 3. 10. 2018


Vědecký pracovník Ing. Jaromír Cais, Ph.D., z Fakulty strojního inženýrství UJEP přednášel v Café Maxu v Ústí nad Labem.


„Příborová vidlička, zubní pasta, atomová bomba… Co mají tyto tři předměty společné? Bez kovů by ani jeden neexistoval,“ těmito slovy začal svoji přednášku Jaromír Cais dne 3. 10. 2018 v Café Maxu.

Přítomní se během poutavého vyprávění přesunuli o několik tisíc let zpět a získali informace o kovech z nezvyklého hlediska. „Již osm tisíc let pro člověka platí, že mít kov znamená mít moc. Šperky vyrobené z kovů po tisíciletí určovaly postavení člověka ve společnosti. Zbraně vyrobené z lepších a lepších slitiny znamenaly strategickou výhodu proti nepříteli. Ovládnout technologii zpracování kovů znamenalo (a stále znamená) mít vliv,“ připomněl návštěvníkům Café Max Ing. Jaromír Cais.


TERMOKAMERA V NEVEDLEJŠÍ ROLI DIVADELNÍ HRY JE STÁLE AKTUÁLNÍ - 26. 10. 2018


Možnosti propojování jednotlivých fakult ústecké univerzity jsou takřka bez hranice. Termokamera z fakulty strojního inženýrství napomáhá k realizaci umělecké performance doc. Margity Titlové z fakulty pedagogické.


„Termokamera figuruje v divadelní hře jako prostředek pro neobvyklé snímání uměleckého díla, resp. sochy. Skrze kameru je přitom vidět přenos tepelné energie do sochy. Ten je paralelně promítán na stěnu divadla ve velkém rozlišení," popisuje doc. Titlová.

„Jedná se o využití termovize v divadelním představení Medeia, které bylo v současné době realizováno, kromě Prahy, také v ostravských prostorách bývalé továrny nebo v divadle v Trutnově, Jihlavě a v Olomouci,“ říká PR pracovnice FSI Ing. Lucie Melničáková.


FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ PŘEDSTAVILA NOVÉ LABORATOŘE - 30. 10. 2018


Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem představila své nové laboratoře.


Dne 30. 10. 2018 FSI zahájila Slavnostní otevření nových laboratoří, a to přestřižením pásky v prostorách laboratoří a dílen na adrese Za Válcovnou 1000/8 v Ústí nad Labem.

Během roku 2016 a 2018 se fakultě podařilo postavit laboratoře automatizace a robotiky, aplikované mechaniky, diagnostiky a tribadiagnostiky, Rapid Prototyping, virtuálního prototypování a výrobních technologií.ZAMĚSTNANCI A STUDENTI FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UJEP ÚL NAVŠTÍVILI PRŮMYSLOVÉ PODNIKY V DĚČÍNĚ - 1.11. 2018


Akademičtí pracovníci a studenti Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem navštívili průmyslový podnik Karned Tools s.r.o. a Chart Ferox, a.s. v Děčíně


Fakulta strojního inženýrství již několik let spolupracuje s průmyslovou sférou na profesionální úrovni. Výraznou součástí vzdělávání ve všech oborech realizovaných fakultou jsou exkurze do výrobních podniků. Hlavním přínosem těchto exkurzí je možnost nahlédnout do podmínek reálné výroby a dále možnost poznat současné technické a technologické trendy.

Dne 1. 11. 2018 navštívili zaměstnanci a studenti fakulty průmyslový podnik Karned Tools s.r.o., který se specializuje v oboru vývoj, výroba a prodej nástroje se slinutými karbidy na obrábění kovů a dřeva, výroba speciálních nástrojů.

„Měli jsme možnost navštívit i výrobní haly, kde si naši studenti mohli prohlídnout nejen CNC obráběcí stroje, ale podrobně se tak seznámit i s celkovým výrobním procesem.“, uvedla Ing. Lucie Melničáková, PR oddělení děkana.

„Druhou část dopoledne jsme strávili v průmyslovém podniku Chart Ferox, a.s., kde jsme měli možnost nahlídnout do výrobního procesu dvouplášťových tlakových nádob, odpařovačů a systémových zařízení pro skladování a distribuci kryogenních látek (LIN, LOX, LAR, LNG, apod.).“, dodává Ing. Melničáková.FSI SE ZAMĚŘUJE NA SVÉ POTENCIÁLNÍ STUDENTY PROSTŘEDNICTVÍM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL - 25. 1. 2019


Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem přivítala žáky devátého a osmého ročníku ZŠ Předlice, Ústí nad Labem.


Dne 25. 1. 2019 vědečtí pracovníci FSI pořádali pro žáky ZŠ Předlice prohlídku laboratoří

„Již v minulosti jsme slýchávali názory od zástupců základních škol a středních škol, že by se měla na základní školy vrátit výuka v podobě „dílen“, a to z důvodu navýšení zájmu o technické obory jak na středních školách, tak i na univerzitách“, uvádí děkan FSI, prof. Štefan Michna.

FSI pozvala žáky osmých a devátých tříd ZŠ Předlice na exkurzi po fakultních laboratořích. Tato základní škola disponuje již několik let s výukou v podobě dílen, kde se žáci učí řemeslům se dřevem, v minulosti to byly i kovy.


FSI ZAHÁJILA NOVÝ ROK EXKURZEMI V LABORATOŘI 3D TISKU - 29. 1. 2019


Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem přivítala žáky Střední průmyslové školy Resslova Ústí nad Labem v nově zřízené laboratoři 3D tisku v Laboratořích FSI UJEP na adrese Za Válcovnou 8.


„V uplynulých dnech, konkrétně 21., 24. a 28. ledna, jsme v nových laboratořích uspořádali exkurze a workshopy pro žáky Střední průmyslové školy Resslova Ústí nad Labem. Měli možnost seznámit se s vybavením laboratoře 3D tisku a sami si 3D tisk vyzkoušet,“ informuje PR pracovnice fakulty Ing. Lucie Melničáková.

V organizování návštěv laboratoře 3D tisku pro studenty středních škol bude strojní fakulta i nadále pokračovat. Kromě exkurzí jim nabídne také tzv. výukové dny, kdy si budou moci žáci hlouběji osvojit problematiku 3D tisku.
DEN KARIÉRY FSI ZAHÁJIL JARO NA FAKULTĚ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - 27. 3. 2019


Dne 20. března 2019 proběhl v univerzitním kampusu „Den kariéry FSI“, který patřil mezi první jarní vlaštovky Fakulty strojního inženýrství, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.


V lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra se uskutečnil již 13. ročník Den kariéry FSI. Své stánky zde rozbalily firmy z průmyslové oblasti, ve kterých návštěvníkům zprostředkovaly nejen informace o zaměření své činnosti, ale také nabídly pracovní pozice, do kterých poptávají vysokoškolsky vzdělané absolventy.
Děkan FSI, prof. Štefan Michna, děkuje prezentujícím firmám za účast. Byly to:
ČEZ, a.s.,
PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s. r. o.,
TRCZ s. r. o.,
AutoKabel Krupka s.r.o.,
Snoeks Automotive CZ s. r. o.,
AGC Automotive Czech a.s.,
Constellium Extrusions Děčín s.r.o.,
SG Geotechnika a.s.,
AQUATEST a.s.,
GESTAMP LOUNY s. r. o.,
ZF Electronics Klášterec s.r.o.,
Process Automation Solutions s.r.o. – An ATS Company,
BEUMER Group Czech Republic a.s.


FAKTULTA STROJÍNHO INŽENÝRSTVÍ UJEP NAVÁZALA NA EXKURZE SPOJENÉ S LABORATOŘÍ 3D TISKU FSI - 1. 4. 2019


Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem navázala na exkurze ve svých laboratořích 3D tisku (Za Válcovnou) a připravila středoškolákům výukové dny.


Při slavnostním otevření laboratoře 3D tisku FSI UJEP děkan fakulty, prof. Štefan Michna, slíbil, že budou k dispozici také žákům středních škol. Děkanův slib začala fakulta plnit hned začátkem nového roku, kdy laboratoř představila žákům Střední průmyslové školy Resslova v Ústí nad Labem.

Fakulta nyní přichází s povýšením exkurzí na ryze praktickou zkušenost – v laboratořích 3D tisku pořádá tzv. výukové dny. Během března uspořádala strojní fakulta hned tři takové dny s žáky Střední průmyslové školy v Teplicích. Celkově se jich zúčastnilo 33.DNY VĚDY A UMĚNÍ UJEP 2019 - 16. 5. 2019


Letošní ročník Dnů vědy a umění se pořádal opět u OC Forum v Ústí nad Labem, dne 16. 5. 2019.


Fakulta strojního inženýrství měla pro tento ročník připravenou ukázku 3D tisku z tiskárny Průša Control i3MK2. Tato tiskárna pracuje s využitím metody tisku FDM, pro tisk jednoho materiálu ve formě filamentu namotaného na cívce. Tiskárna podporuje práci s materiálem PLA, ABS, PET, HIPS a Flex PP. Dále si mohli návštěvníci DVU vyzkoušet jako mají teplotu jednotlivé části obličeje prostřednictvím Termokamery.