Ústav technologií a materiálů

Ústav technologií a materiálů je součástí Fakulty strojního inženýrství, která vznikla dne 1. září 2006 z Ústavu techniky a řízení výroby.
Ústav technologií a materiálů je garantem dvou studijních oborů (Řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě) v bakalářské formě studia a dvou oborů (Příprava a řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě) v magisterské formě studia a to v prezenční a kombinované formě.

Na základě požadavků a poptávky výrobních podniků a pro zajištění kompletního technicko-materiálového vzdělání na UJEP byl v roce 2012 připraven a v prosinci 2012 schválen Vědeckou radou fakulty nový studijní obor „Materiálové vědy“ v bakalářské formě studia a „Materiálové vědy a forenzní analýza materiálů“ v magisterské formě.

Ústav zabezpečuje také doktorandské studium v oboru „Strojírenská technologie“. Praktická výuka studentů probíhá ve 13 laboratořích.

Výuka na ÚTM zahrnuje předměty z uvedených tématických okruhů:
• technické materiály se zaměřením na kovové, nekovové, plasty, sklo, perspektivní materiály,
• třískové a beztřískové technologie jako jsou obrábění, tváření, svařování, slévárenství, zpracování skla a plastů, apod.,
• výrobní procesy a projektování a výpočetní technika se zaměřením na CAM systémy,…

Ve výzkumné činnosti se katedra zabývá:
• vývojem a výzkumem nových typů materiálů,
• zkoumáním, vyhodnocováním a optimalizací tepelných procesů u Al slitin,
• řešením technologických problémů a optimalizací technologií v oblasti železných a neželezných kovů,
• optimalizací procesu broušení, hodnocení reziduálních napětí v povrchových vrstvách, opotřebení materiálů,
• korozním chováním materiálů,
• analýzou lomových ploch,
• numerickým modelováním.

Ústav má v současnosti 28 členů, a to v následujícím složení: 3 profesoři, 2 docenti, 8 odborných asistentů, 3 externisti, 2 TH pracovníci a 10 doktorandů.

Činnost členů ÚTM je rozšířená i mimo UJEP, a to v rámci přednáškové činnosti na jiných univerzitách, konferencích, účasti ve zkušebních komisích a redakčních radách anebo v rámci organizace tří mezinárodních konferencí (ICTKI, Aluminium a neželezné kovy, Mikroskopie a NDT).

Pracoviště ÚTM zastává v oblasti aplikovaného výzkumu důležité postavení, při řešení technických problémů spolupracuje s významnými podniky regionu. Do řešení projektů jsou zapojovaní pod vedením pedagogů i studenti, kteří mohou získané znalosti uplatnit při řešení bakalářských a diplomových prací. Spolupráce studenti - ÚTM - podniky otevírá absolventům široké možnosti na trhu práce nejen v ústeckém regionu.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS