Katedra energetiky a elektrotechniky

Na základě potřeby podniků najít absolventy, kteří budou připraveni zastávat pozice středního technického managementu, připravila fakulta nový bakalářský studijní program „B3907 – Energetika“ s jediným studijním oborem „3907R001 – Energetika - teplárenství“. Tento studijní program byl akreditován v roce 2010 s trváním do roku 2014 pro prezenční i kombinovanou formu studia. V roce 2014 bylo provedeno vyhodnocení zkušeností s novým studijním oborem. Vzhledem k potřebám podniků a zájmu studentů byla připravena reakreditace studijního oboru. Nová akreditace byla schválena až do roku 2020.

Pro zajištění potřeb tohoto studijního programu vznikla od 1. 2. 2012 vyčleněním z katedry strojů a mechaniky nově katedra energetiky a elektrotechniky (KEE). Katedra se specializuje na výuku předmětů potřebných pro pracovníky v energetice s těsnou vazbou na praxi a dále na spolupráci s energetickými podniky, kterých je v severních Čechách velké množství.

V současné době je možné v celé Evropě sledovat nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, který se projevuje i v ČR a týká se i energetických oborů. Katedra si dala za úkol doplnit klesající počty odborníků kvalitně připravenými absolventy v oblasti energetiky. Na základě zájmu studentů i dobrých výsledků práce katedry byla v roce 2015 udělena akreditace pro navazující magisterské studium ve studiním programu „N3907 – Energetika“ se studijním oborem „3907T001 – Energetika - teplárenství“, zakončené titulem inženýr. Navazující magisterské studium je akreditováno až do roku 2019.

Vzhledem k tomu, že průměrná délka kariéry absolventa bude zhruba 40 let, je absolvent připravován v teoretických i odborných předmětech. Studium je doplněno exkuzemi a praxí v energetických provozech, aby absolvent byl nejen odborníkem pro danou oblast, ale byl také schopen aplikovat principy inženýrské práce a byl jazykově připraven na sebevzdělávání v zahraniční literatuře a komunikaci v cizím jazyce.

Aktuality pro studenty


Studenti presenčního i bakalářského studia zapsaní v předmětech: Automatizace; Automatizační systémy a Teoretická elektrotechnika si mohou vyzvednout skripta k těmto předmětům u pí. Koníčkové, sekretariát katedry.

Ve složce dokumenty je nová informace o Letní univerzitě Dukovany a Temelín. Absolvování Letní univerzity bude uznáno jako letní praxe pro studenty 2. ročníku studijního programu „Energetika“.

Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS