Řešené studentské granty

2020


Název projektu: Výzkum nanokompozitních povlaků pro pro povlakování kovových materiálů
Řešitel: Ing.Martin Jaskevič, Bc.Karel Drašner, PhDr. Jan Novotný, Ph.D.

Název projektu: Vývoj vyměnitelné břitové destičky nové generace pro vysokorychlostní frézování
Řešitel: Ing. Jan Sviantek, doc.Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., Ing. Karel Šramhauser, doc.Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD., Ing.Petr Hejma, Ing. Martin Kantor, Ph.D.

Název projektu: Řízení odplyňování modifikované slitiny AlSi7Mg0,3 při gravitačním odlévání
Řešitel: Mgr. Iryna Hren, prof.Ing. Štefan Michna, Ph.D, Ing. Jaromír Cais, Ph.D., Ing.Milan Luňák

Název projektu: Výzkum vlivu modifikace a tepelného zpracování vybraných slitin typu Al-Si na jejichkorózní chování
Řešitel: Ing.Katarína Kurajdová, Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD., Mgr.Iryna Hren, doc.Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.

Název projektu: Výzkum vlivu modifikace a tepelného zpracování vybraných slitin typu Al-Si na jejichkorózní chování
Řešitel: Ing.Katarína Kurajdová, Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD., Mgr.Iryna Hren, doc.Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.

Název projektu: Optimální řízení pohybu robotických zařízení
Řešitel: Ing.Vít Černohlávek, Doc. Ing. Milan Chalupa, CSc.

Název projektu: Testování nových forem pro odlévání zkušebních tyčí ze slitin lehkých kovů
Řešitel: Mgr. Iryna Hren, prof.Ing. Štefan Michna, Ph.D, Ing.Milan Luňák

Název projektu: Modelování přenosu hybnosti a tepla v energetických aplikacích
Řešitel: doc.Ing. Ludmila Nováková, Ph.D., Ing.Miloš Kašpárek, Ing. Ilona Machovská, Bc.Martin Bárta


2019


Název projektu: Vliv odpružení na jízdní vlastnosti automobilu
Řešitel: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Název projektu: Dynamické charakteristiky odpružení vozidla
Řešitel: doc. Ing. Josef Soukup, CSc.

Název projektu: Proudění tekutiny ventilem
Řešitel: Ing. Petr Slavík

Název projektu: Stanovení vybraných reologických vlastností kompozitních materiálů
Řešitel: Ing. Lenka Rychlíková

Název projektu: Nanášení povlaků vysokotavitelných kovů na Al slitiny
Řešitel: Mgr. Klára Jirounková

Název projektu: Výzkum vlivu modifikace a tepelného zpracování vybraných slitin typu Al - Si na jejich korózní chování
Řešitel: Ing. Katarína Kurajdová

Název projektu: Řízení odplyňování modifikované slitiny AlSi7Mg0,3 při gravitačním odlévání
Řešitel: Mgr. Iryna Hren

Název projektu: Výzkum nanokompozitních povlaků pro povlakování kovových materiálů
Řešitel: In. Martin Jaskevič

Název projektu: Vývoj vyměnitelné břitové destičky nové generace pro vysokorychlostní frézování
Řešitel: Ing. Jan Sviantek


2018


Název projektu: Výzkum obrobitelnosti tvrdých povrchů broušením
Řešitel: Ing. Martin Marek

Název projektu: Vliv odpružení na jízdní vlastnosti automobilu
Řešitel: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Název projektu: Výzkum životnosti vybraných výměnných břitových destiček
Řešitel: Ing. Karel Šramhauser

Název projektu: Proudění tekutiny ventilem
Řešitel: Ing. Petr Slavík

Název projektu: Stimulace nervových zakončeni
Řešitel: Ing. Antonín Svoboda

Název projektu: Výzkum v oblasti dlouhodobého zachování modifikačního účinku u taveniny při odlévání slitin typu Al-Si
Řešitel: Mgr. Iryna Hren

Název projektu: Nanášení povlaků vysokotavitelných kovů na Al slitiny
Řešitel: Mgr. Klára Jirounková

Název projektu: Stanovení vybraných reologických vlastností kompozitních materiálů
Řešitel: Ing. Lenka Rychlíková

Název projektu: Dynamické charakteristiky odpružení vozidla
Řešitel: doc. Ing. Josef Soukup, CSc.

2017


Název projektu: Vývoj nových povrchových fluorplastových povlaků obohacenými částicemi TiO2
Řešitel: Ing. Irena Lysoňková

Název projektu: Stimulace nervových zakončeni
Řešitel: Ing. Antonín Svoboda

Název projektu: Proudění tekutiny ventilem
Řešitel: Ing. Skočilasová Blanka, Ph.D.

Název projektu: Vliv odpružení na jízdní vlastnosti automobilu
Řešitel: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Název projektu: Výzkum v oblasti dlouhodobého zachování modifikačního účinku u taveniny při odlévání slitin typu Al-Si
Řešitel: Ing. Iryna Hren

Název projektu: Výzkum obrobitelnosti tvrdých povrchů broušením
Řešitel: Ing. Martin Marek

Název projektu: Výzkum životnosti vybraných výměnných břitových destiček
Řešitel: Ing. Karel Šramhauser

2016


Název projektu: Ráz a přenos impulsu v soustavě izotropních a ortotropních těles
Řešitel: Ing. Jan Kampo (pův. řešitel: Ing. Lenka Rychlíková)

Název projektu: Simulace proudění tekutiny v daném systému
Řešitel: Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.

Název projektu: Vliv teploty na součinitel tření a opotřebení brzdového obložení
Řešitel: Ing. František Klimenda

Název projektu: Vliv stupně polynomu vačky na její kinematické a dynamické vlastnosti
Řešitel: Ing. Petr Hejma

Název projektu: Testování mechanických vlastností a obrobitelnosti nové slitiny na bázi Al-Si v závislosti na tepelném zpracování
Řešitel: Ing. Lenka Michnová

Název projektu: Vývoj nových povrchových fluorplastových povlaků obohacenými částicemi TiO2
Řešitel: Ing. Irena Lysoňková

Název projektu: Stimulace nervových zakončeni
Řešitel: Ing. Antonín Svoboda

2015


Název projektu: ELID progresivní systém pro řízení brousicího cyklu
Řešitel: Ing. Radek Lattner

Název projektu: Vliv teploty na součinitel tření a opotřebení
brzdového obložení
Řešitel: Ing. František Klimenda

Název projektu: Testování mechanických vlastností a obrobitelnosti
nové slitiny na bázi Al Si v závislosti na tepelném zpracování
Řešitel: Ing. Lenka Michnová

Název projektu: Vliv stupně polynomu vačky na její kinematické a
dynamické vlastnosti
Řešitel: Ing. Petr Hejma

Název projektu: Výzkum a testování nových Al-Si slitin
Řešitel: Ing. Jaromír Cais

Název projektu: Simulace proudění tekutiny v daném systému
Řešitel: Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.

Název projektu: Ráz a přenos impulsu v soustavě izotropních a ortotropních těles
Řešitel: Ing. Lenka Rychlíková

Název projektu: Výzkum vlivu různých modifikátorů na obrobitelnost Al-Si slitin
Řešitel: Ing. Michal Martinovský

2014


Název projektu: Vyšetřování kmitání modelu vozidla při průjezdu obloukem
Řešitel: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Název projektu: Výzkum vlivu různých typů licích forem a rychlosti chladnutí na velikost krystalové nehomogenity u vícelegovaných hliníkových slitin
Řešitel: Ing. Ingrid Kvapilová


Název projektu: Výzkum a testování nových Al-Si slitin
Řešitel: Ing. Jaromír Cais

Název projektu: Simulace proudění tekutiny v daném systému
Řešitel: Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.

Název projektu: Ráz a přenos impulsu v soustavě izotropních a ortotropních těles
Řešitel: Ing. Lenka Rychlíková.

Název projektu: Výzkum vlivu různých modifikátorů na obrobitelnost Al-Si slitin
Řešitel: Ing. Michal Martinovský

2013


Vyšetřování kmitání modelu vozidla při průjezdu obloukem
Řešitel: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Výzkum vlivu různých typů licích forem a rychlosti chladnutí na velikost krystalové nehomogenity u vícelegovaných hliníkových slitin
Řešitel: Ing. Ingrid Kvapilová

Výzkum procesu tuhnutí a krystalizace u hliníkových slitin legovaných více legujícími prvky (Zn, Mg, Cu, Mn, Si, Ca, Sb, Sn)
Řešitel: Ing. Viktorie Weiss

Výzkum vlivu předúprav povrchu na bázi nanotechnologií ns korozní odolnost lakovaného ocelového plechu
Řešitel: Ing. Sylvia Kuśmierczak, Ph.D.

Vyšetřování vlivu nesymetrie na kmitání mechanické soustavy s tlumením
Řešitel: Ing. Filemon Nduvu Nangolo


2012


Návrh metodiky pro stanovení součinitele přestupu tepla
Řešitel: Ing. Blanka Skočilasová

Ráz a přenos impulzu v soustavě elastických a viscoelastických těles
Řešitel: doc. Ing. Josef Soukup

Vyšetřování přechodového kmitání mechanické soustavy
Řešitel: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Výzkum procesu tuhnutí a krystalizace u hliníkových slitin legovaných více legujícími prvky (Zn, Mg, Cu, Mn, Si, Ca, Sb, Sn)
Řešitel: Ing. Viktorie Weiss

Vyšetřování vlivu nesymetrie na kmitání mechanické soustavy s tlumením
Řešitel: Ing. Filemon Nduvu Nangolo

Výzkum vlivu předúprav povrchu na bázi nanotechnologií ns korozní odolnost lakovaného ocelového plechu
Řešitel: Ing. Sylvia Kuśmierczak, Ph.D.

2011


Výzkum vlivu řezných podmínek při obrábění strojních součástí automobilového průmyslu na jejich kvalitu povrchu a životnost
Řešitel: Ing. Martin Novák

Vyšetřování přechodového kmitání mechanické soustavy
Řešitel: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Ráz a přenos impulzu v soustavě elastických a viscoelastických těles
Řešitel: doc. Ing. Josef Soukup
Návrh metodiky pro stanovení součinitele přestupu tepla
Řešitel: Ing. Blanka Skočilasová

2010


Návrh metodiky pro stanovení součinitele přestupu tepla
Řešitel: Ing. Blanka Skočilasová

Ráz a přenos impulzu v soustavě elastických a viscoelastických těles
Řešitel: Ing. Marcela Faltýnová
Vyšetřování přechodového kmitání mechanické soustavy
Řešitel: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Výzkum vlivu řezných podmínek při obrábění strojních součástí automobilového průmyslu na jejich kvalitu povrchu a životnost
Řešitel: Ing. Martin Novák

Výzkum strukturální nehomogenity a její odstranění u slitin AlZn5,5 Mg2,5 Cu1,5 odlévaných do různých forem
Řešitel: Ing. Viktorie Weiss
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS