Zahájená habilitační řízení

Na základě splnění všech podmínek vyplývajících z §71 a §72 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, byla zahájena následující habilitační řízení vyjmenovaných uchazečů.

Oznámení o konání habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce na FSI UJEP

Ing. Jaromír Cais, Ph.D.
Ústav technologií a materiálů
Fakulta strojního inženýrství
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zahájení habilitačního řízení: 1. 9. 2020

Obor: Strojírenská technologieInformaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS