Ukončená habilitační řízení

Na návrh a doporučení Vědecké rady Fakulty výrobních technologií a managementu následně rektor univerzity jmenoval docenty v oboru Strojírenská technologie.

2019

Ing. Miroslava Ťavodová, PhD.

Zahájení habilitačního řízení: 24. října 2018
Téma habilitační práce: Výskum metód pre zvyšovanie životnosti nástrojov používaných v lesníckych technológiách
Téma habilitační přednášky: Analýza mechanizmu opotrebovania exponovanej časti nástroja na drvenie nežiaducich nárastov
Datum habilitační přednášky a obhajoby: 6. 6. 2019

Jmenování docentem v oboru strojírenská technologie od 1. srpna 2019.2017

Ing. Václav Machek, CSc.

Zahájení habilitačního řízení: 31. října 2016
Téma habilitační práce: Technologická rizika tepelného zpracování v teorii a v praxi
Téma habilitační přednášky: Technologická rizika tepelného zpracování a jejich předcházení
Datum habilitační přednášky a obhajoby: 8. 6. 2017

Jmenování docentem v oboru strojírenská technologie od 1. srpna 2017.Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.
Fakulta výrobních technologií a managementu, UJEP v Ústí nad Labem

Zahájení habilitačního řízení: 30. ledna 2015
Téma habilitační práce: Komplexní přístup k degradačním procesům ve vybraných technických objektech
Téma habilitační přednášky: Příčiny vzniku degradace kovových materiálů
Datum habilitační přednášky a obhajoby: 8. 6. 2017

Jmenování docentem v oboru strojírenská technologie od 1. srpna 2017.2016

Ing. Robert Kruzel, Ph.D.
Faculty of Materials Processing Technology and Applied Physics
Czestochowa University of Technology, Poland

Zahájení habilitačního řízení: 22. dubna 2014
Téma habilitační práce: Změna mechanických a technologických vlastností kordového drátu během slaňování ocelového kordu
Téma habilitační přednášky: Ocelový kord jako základní konstrukční prvek moderní automobilové pneumatiky
Datum habilitační přednášky a obhajoby: 19. 5. 2016

Jmenování docentem v oboru strojírenská technologie od 1. července 2016.2015

Ing. Viktorie Weiss, Ph.D.
Fakulta výrobních technologií a managementu, UJEP v Ústí nad Labem

Zahájení habilitačního řízení: 14. října 2014
Téma habilitační práce: Výzkum chemické heterogenity u vybraných hliníkových slitin při krystalizaci a možnosti její eliminace
Téma habilitační přednášky:Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů
Datum habilitační přednášky a obhajoby:14.5.2015

Jmenování docentem v oboru strojírenská technologie od 1. července 2015.


2014

Ing. Martin Novák, Ph.D.
Fakulta výrobních technologií a managementu, UJEP v Ústí nad Labem

Zahájení habilitačního řízení: 28. dubna 2014
Téma habilitační práce: Obrobitelnost materiálů broušením.
Téma habilitační přednášky: Nové směry pro dosahování vysoce přesných broušených povrchů.
Datum habilitační přednášky a obhajoby: 16. října 2014.

Jmenování docentem v oboru strojírenská technologie od 1. prosince 2014.


Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
Fakulta výrobních technologií a managementu, UJEP v Ústí nad Labem

Zahájení habilitačního řízení: 20. října 2013
Téma habilitační práce: Úprava vlastností a obrábění slitiny ALSi7Mg0,3.
Téma habilitační přednášky: Problematika obrábění hliníkových slitin.
Datum habilitační přednášky a obhajoby: 15. května 2014.

Jmenování docentem v oboru strojírenská technologie od 1. července 2014.


Ing. Daniela Kalincová, PhD.
Fakulta výrobnej a enviromentálnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene

Zahájení habilitačního řízení: 20. října 2013
Téma habilitační práce: Výskum faktorov vplývajúcich na kvalitu a životnosť nástrojov pre razenie mincí.
Téma habilitační přednášky: Faktory vplývajúce na kvalitu nástrojov pre razenie mincí.
Datum habilitační přednášky a obhajoby: 15. května 2014.

Jmenování docentem v oboru strojírenská technologie od 1. července 2014.

Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS