Akademický rok 2015/2016

Akce fakulty pro střední školy


Veletrh VŠ na gymnáziu v Žatci:

V listopadu 2015 se uskutečnilo v prostorech Gymnázia Žatec již 3 ročník akce „Veletrh VŠ“, kde se akce zúčastnilo celkem 15 vysokých škol a univerzit.

Setkání středních škol na univerzitě:

V prosinci 2015 se uskutečnil celodenní seminář spojený s workshopem pro střední odborné školy a gymnázia. Akce fakulty byla zaměřená na podání komplexní informovanosti žákům a pedagogům středních škol o současném průmyslu, výzkumu na fakultě. Sdělení těchto informací má vést zejména k zvýšení motivace žáků ke studiu na technických vysokých školách. Následně se uskutečnila exkurze do laboratoří fakulty.

Den kariéry


Fakulta výrobních technologií a managementu pořádala dne 19. 11. 2015 Den kariéry. Tato akce se uskutečnila v multifunkčním centru Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jednalo se o setkání firem, výrobních podniků a dalších institucí se studenty a vyučujícími technických a přírodovědných oborů. Zástupci firem měli možnost prezentovat podniky prostřednictvím stánků a přednášek v aule.

Den otevřených dveří


Dne 21. 1. 2016 se konal na půdě fakulty výrobních technologií a managementu Den otevřených dveří. Žáci středních škol měli možnost poslechnout si přednášku, která se týkala studia na fakultě. Tato přednáška se konala v budově Na Okraji. Poté měli žáci možnost prohlédnout si laboratoře na budově H fakulty.

Konference ICTKI


Obrábění, tváření, slévání, svařování, nekonvenční technologie či přenos technologických informací, to byla témata 6. ročníku mezinárodní konference ICTKI 2016. Katedra technologií a materiálového inženýrství Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP pořádala ve dnech 3. – 4. února 2016 mezinárodní konferenci ICTKI 2016 (International Conference of Technology Knowledge and Information). V konferenčním centru litoměřického Hotelu Koliba se sešla stovka odborníků z oblasti technologií a příbuzných odvětví z celé České republiky i zahraničí.
Facebook
Litoměřiský deník

Mezinárodní setkání Staff Week


Ve dnech 18. 4. 2016 – 22. 4. 2016 se UJEP vložila do role hostitele pro zahraniční akademické pracovníky. V tomto týdnu na půdách univerzity probíhal první ročník Staff Week s podtitulem Erasmus v praxi. Fakulta výrobních technologií a managementu se ujala dvou zahraničních akademických pracovníků, kteří přijeli z Turecka a z Litvy.
Ústecký deník

Burza absolventů


Dne 21. 4. 2016 se konala na Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, burza absolventů. Této akce se účastnila fakulta výrobních technologií a managementu, jejíž pořádající škola této akce je fakultní školou. Přednáška se konala ve dvou třídách, a to pro maturanty střední školy se zaměřením na IT a pro maturanty vyšší odborné školy. Tuto přednášku vedl pan proděkan pro studium a pedagogickou činnost Ing. Tomáš Vysloužil, Ph. D.

Dny vědy a umění


Dny vědy a umění se konaly 26. 4. – 27. 4. 2016. Tato akce byla zaměřena na žáky středních škol a širokou veřejnost. Jednalo se o celouniverzitní akci. Dne 26. 4. 2016 probíhala prezentace všech fakult UJEP včetně vědecké knihovny ve vnějších prostorách OC Fórum. Fakulta výrobních technologií a managementu představila 3D tiskárnu a termokameru. O finální část Dnů vědy a umění se ve středu 27. dubna 2016 postarala čtveřice skvělých přednášejících. Podvody, inkluze, středověké lékařství, ale i Jára Cimrman. Těmito tématy zaujali publikum Petr Houdek, Zdeněk Svoboda, Filip Hrbek a Štefan Michna. Tyto přednášky byly pořádány v Hraničáři, Ústí nad Labem.
Facebook

Exkurze v podniku Preciosa – Lustry, a. s.


Ředitel VTP Ing. Michal Lattner, odborná asistentka Ing. Jaroslava Svobodová, Ph. D. (KTMI) a Bc. Lucie Melničáková (PR oddělení děkana) přijali pozvání na setkání se zástupci podniku Preciosa – Lustry a.s., které se konalo dne 3. 5. 2016. Setkání bylo zakončeno exkurzí, kde měli zaměstnanci fakulty možnost prohlédnout si slévárny, kmenárny, nové pece aj. Nezapomenutelný zážitek je čekal na konci exkurze – prohlídka laboratoří podniku.
Facebook

Konference „Teplárenství v Ústí nad Labem“


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, ČEZ a.s. a Muzeum města Ústí nad Labem pořádaly pod záštitou rektora UJEP doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D. a děkana fakulty výrobních technologií a managementu doc. Ing. Štefana Michny PhD. Konferenci, která se konala 11. 5. 2016 v červené aule multifunkčního centra UJEP. Tato akce byla na počest 25. výročí založení UJEP, 10. výročí založení FVTM, 100. výročí uvedení Teplárny Trmice do provozu a 140. výročí založení Muzea v Ústí nad Labem. Hlavním tématem byla Energetika, budoucnost zásobování teplem v Ústí či další směry spolupráce UJEP, ČEZ a Muzea města Ústí.
Facebook
Facebook
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS