Partnerské školy

V únoru 2017 se zástupci fakulty rozhodli navázat hlubší spolupráci se středními školami a gymnázii, se kterými v minulosti spolupracovali v rámci projektu VĚŽ. Po skončení projektu se fakulta rozhodla pokračovat s vybranými nejaktivnějšími středními školami a gymnázii ve spolupráci na vyšší úrovni. V únoru proto Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel SPŠ Resslova, a Ing. Mgr. Michal Šidák, ředitel Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem, podepsali s děkanem FVTM, prof. Ing. Štefanem Michnou, PhD., bilaterální smlouvy, které definují spolupráci v přesně stanovených oblastech.

„Spolupracovat se středními školami budeme zejména formou odborných přednášek, seminářů a workshopů pro jejich žáky a pracovníky,“ říká děkan fakulty prof. Štefan Michna. „Dále budeme pořádat prohlídky fakultních laboratoří, laboratorní cvičení a kurzy matematiky pro žáky posledních ročníků jako přípravku pro následné studium na vysoké škole,“ dodává děkan.

Střední průmyslová škola Resslova je pro FSI prioritní střední školou z hlediska podobného zaměření výuky. To se odráží i ve vysokém počtu žáků/uchazečů, kteří se z „Resslovky“ na fakultu hlásí. Gymnázium dr. V. Šmejkala patří mezi další prioritní školy ústecké technické fakulty. Již v minulosti se žáci gymnázia aktivně zapojovali do akcí fakulty a mezi střední a vysokou školou probíhala velmi dobrá komunikace.

Jako další prioritní školy, se kterými fakulta podepsala bilaterální smlouvu, jsou:
Gymnázium Teplice
SPŠ a VOŠ Chomutov
VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p.o.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS