Akademický rok 2017/2018

FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU MĚNÍ NÁZEV


Dne 16. 6. 2017 vstoupila v platnost změna Statutu UJEP týkající se přejmenování Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP.
Od 1. 9. 2017 nově ponese název Fakulta strojního inženýrství UJEP.

Odkaz na článek:
http://www.kr-ustecky.cz/fakulta-vyrobnich-technologii-a-managementu-meni-nazev/d-1714399/p1=204704
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/fakulty-vyrobnich-technologii-a-managementu-zmeni-svuj-nazev-20170709.html
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2017/07/UD2017_07_08Fakulta.jpg
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2017/07/FVTM-m%C4%9Bn%C3%AD-sv%C5%AFj-n%C3%A1zev-2.pdf

SPOLUPRÁCE FAKULT ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJESpolupráce Fakulty strojního inženýrství (dříve fakulty výrobních technologií a managementu) a Přírodovědecké fakulty UJEP zdárně pokračuje. Dne 13. 9. 2017 zástupci obou fakult pořádali přednášky a prohlídky laboratoří pro žáky Střední školy průmyslové Resslova v Ústí nad Labem.


Odkaz na článek:
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2017/09/Spolupr%C3%A1ce-fakult-%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1n%C4%9B-pokra%C4%8Duje.pdf


ČLENOVÉ MENSY NAVŠTÍVILI UJEPDne 26. 10. 2017 zavítali na ústeckou univerzitu členové mezinárodní organizace Mensa, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi z celého světa. Setkání se uskutečnilo u příležitosti celostátního setkání Mensy v Ústí nad Labem.
Na fakultě strojního inženýrství hosté z Mensy navštívili většinu laboratoří v Kampusu UJEP. Prováděli je zde vědečtí pracovníci fakulty, Ing. Jaromír Cais, Ph.D., a pan Ing. Michal Lattner, Ph.D.

Odkaz na článek:
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/nadprumerne-inteligentni-lide-zavitali-na-usteckou-univerzitu-20171101.html
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2017/10/%C4%8Clenov%C3%A9-Mensy-nav%C5%A1t%C3%ADvili-UJEP.pdfDEN KARIÉRY FSIDne 14. listopadu 2017 proběhl v univerzitním kampusu „Den kariéry“, který byl poprvé pořádán pod záštitou Fakulty strojního inženýrství UJEP.
Zástupci firem představili jejich společnosti také prostřednictvím přednášek ve Fialovém sále. Studenti tak měli možnost proniknout i do jejich struktury a organizace. Návštěvníci mohli dále využít příležitosti osobního jednání a konzultací se zástupci přítomných podniků.
Pro velký zájem stávajících i nových podniků vede fakultu k rozhodnutí konat tuto akci 2x do roka, vždy na jaře a na podzim.FSI ZAHÁJILA PŘEDNÁŠKY PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOLFakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem zahájila letošní rok přednáškami pro maturitní ročníky středních škol.
Přednášky FSI proběhly v týdnu od 26. 2. do 1. 3. 2018 v rámci „Podpory polytechnického vzdělávání v Ústeckém kraji“.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, přednášející Ing. Jaromír Cais, Ph.D.

SPŠ Resslova Ústí nad Labem, přednášející Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ PŘIVÍTALA MATURANTY ZE SPŠ ČESKÁ LÍPAFakulta strojního inženýrství UJEP zaměřuje svoji propagační i osvětovou činnost dlouhodobě na potenciální uchazeče o studium. Neomezuje se přitom pouze na ústecké střední školy. V minulém týdnu, 18. 1. 2018, hostila aktuální maturanty z České Lípy.DNE KARIÉRY FSI SE ÚČASTNILY DALŠÍ NOVÉ FIRMYO Den kariéry Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem projevily zájem další nové firmy.
Dne 15. 3. 2018 pořádala fakulta v prostorách univerzity v letošním roce první Den kariéry FSI. Zúčastnilo se ho celkem již 12 firem.
Dne kariéry se opětovně účastnili žáci maturitních ročníků Střední průmyslové školy Resslova v Ústí nad Labem. Přímo pro ně si Zdeněk Holenka, zástupce firmy Robert Bosch, spol. s r. o., připravil speciální prezentaci po skončení přednášek pro návštěvníky akce.
FSI USKUTEČNILA DALŠÍ CYKLUS PŘEDNÁŠEK A EXKURZÍFakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem přivítala 2. 5. 2018 studenty z VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně.
Přednášku pro žáky třetích ročníků VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p. o., připravil v prostorách fakulty proděkan pro studium Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.FSI SE ZAMĚŘUJE NA SVÉ POTENCIÁLNÍ STUDENTY PROSTŘEDNICTVÍM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOLFSI pozvala žáky osmých tříd ZŠ Palachova na přednášky a exkurze fakultních laboratoří dne 9. 5. 2018.
„Byli jsme velice příjemně překvapeni, jaký zájem o naše studijní programy a ukázky strojů mají žáci základních škol. Dokonce by se dalo říci, že jejich zájem a zvědavost v podobě zajímavých dotazů, převyšuje zájem žáků středních škol.“, uvádí Ing. Lucie Melničáková, PR FSI.

 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS