Akademický rok 2017/2018

FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU MĚNÍ NÁZEV


Dne 16. 6. 2017 vstoupila v platnost změna Statutu UJEP týkající se přejmenování Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP.
Od 1. 9. 2017 nově ponese název Fakulta strojního inženýrství UJEP.

Odkaz na článek:
http://www.kr-ustecky.cz/fakulta-vyrobnich-technologii-a-managementu-meni-nazev/d-1714399/p1=204704
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/fakulty-vyrobnich-technologii-a-managementu-zmeni-svuj-nazev-20170709.html
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2017/07/UD2017_07_08Fakulta.jpg
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2017/07/FVTM-m%C4%9Bn%C3%AD-sv%C5%AFj-n%C3%A1zev-2.pdf

SPOLUPRÁCE FAKULT ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJESpolupráce Fakulty strojního inženýrství (dříve fakulty výrobních technologií a managementu) a Přírodovědecké fakulty UJEP zdárně pokračuje. Dne 13. 9. 2017 zástupci obou fakult pořádali přednášky a prohlídky laboratoří pro žáky Střední školy průmyslové Resslova v Ústí nad Labem.


Odkaz na článek:
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2017/09/Spolupr%C3%A1ce-fakult-%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1n%C4%9B-pokra%C4%8Duje.pdf


ČLENOVÉ MENSY NAVŠTÍVILI UJEPDne 26. 10. 2017 zavítali na ústeckou univerzitu členové mezinárodní organizace Mensa, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi z celého světa. Setkání se uskutečnilo u příležitosti celostátního setkání Mensy v Ústí nad Labem.
Na fakultě strojního inženýrství hosté z Mensy navštívili většinu laboratoří v Kampusu UJEP. Prováděli je zde vědečtí pracovníci fakulty, Ing. Jaromír Cais, Ph.D., a pan Ing. Michal Lattner, Ph.D.

Odkaz na článek:
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/nadprumerne-inteligentni-lide-zavitali-na-usteckou-univerzitu-20171101.html
https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2017/10/%C4%8Clenov%C3%A9-Mensy-nav%C5%A1t%C3%ADvili-UJEP.pdf

 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS