LaboratořeLABORATOŘE ÚSTAVU STROJŮ A ENERGETIKY


Objekt laboratoří Ústavu strojů a energetiky se nachází v ulici Za Válcovnou v Ústí nad Labem. Je zde umístěno 10 laboratoří, učebna pro 56 osob, počítačová učebna pro 12 studentů se síťovou tiskárnou pro barevné skenování a tisk formátu A4/A3, laboratoř 3D tisku, montážní místnost, prostor s výrobními stroji a technologiemi, svařovna, kancelář a sociální zázemí se sklady.
Laboratoře slouží k provádění výuky studentů prezenčního studia a k provádění experimentálních prací a měření studentů doktorského studijního programu i akademických pracovníků Ústavu strojů a energetiky.


Sídlo laboratoří a dílen Ústavu strojů a energetiky FSI v budově „Za Válcovnou“1. LABORATOŘ ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ FDM SLA


Laboratoř aditivních technologií je určena k výuce studentů prezenčního studia v oblasti počítačové podpory konstruování v předmětu „Strojní součásti II“ a k provádění experimentálních tisků a řešení aplikačních experimentálních tiskových úloh v rámci řešení a tvorby disertačních prací studentů doktorského studijního programu.

Kontaktní osoba: Ing. František Klimenda, Ph.D.
Zástupce: Ing. Miloš Kašpárek


Učebna je vybavena tiskárnami:

Dimension sst 768
Tiskárna tiskne metodou tisku FDM. Tisk je uskutečněn na plastovou odnímatelnou podložku. Tiskový objem tiskárny je 203x203x305 mm. Materiál tisku jsou ABS a podpůrný materiál. Oba materiály jsou namontovány na špulce v uzavřené kazetě. Během tisku je tiskový prostor hermeticky uzavřen.

Průša Control i32MK2 (tiskárna vlevo)
Tiskárna tiskne metodou tisku FDM. Tisk je uskutečněn na kovovou neodnímatelnou podložku potaženou folií. Tiskový objem tiskárny je 250x210x210 mm. Materiály tisku jsou PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, atd. Tisknout lze vždy pouze z jednoho materiálu ve formě filamentu o průměru 1,75 mm namotaného na špulce. Během tisku je tiskový prostor ze všech stran otevřený.

Ultimaker s5 (tiskárna vpravo)
Tiskárna tiskne metodou tisku FDM. Tisk je uskutečněn na skleněnou odnímatelnou podložku. Tiskový objem tiskárny je 330x240x300 mm. Materiály tisku jsou PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, atd. Tisknout lze buď pouze z jednoho materiálu, nebo z dvou materiálů. Materiál je ve formě filamentu o průměru 2,8 3mm namotaný na špulce. Během tisku je tiskový prostor ze shora otevřený.

Markforget Mark Two
Tiskárna tiskne metodou tisku CFF (kombinace FDM + vlákno). Tisk je uskutečněn na odnímatelnou sklolaminátovou podložku. Tiskový objem je 320x132x154 mm. Základní plastový materiál je Onyx nebo Nylon. Vyztužující spojitá vlákna jsou: karbon, kevlar, skelné vlákno a HSHT skelné vlákno. Základní materiály i vlákna jsou namotány na špulku. Během tisku je tiskový prostor uzavřen.

Formlabs Form 2
Tiskárna tiskne metodou tisku SLA. Tisk je uskutečněn na odnímatelnou kovovou podložku. Tiskový objem je 145x145x175 mm. Materiál je ve formě resinu (praskyřice) uzavřeného v nádobě. Během tisku je tiskový prostor uzavřen. Po vytištění je 3D výtisk v zařízení Form Wash automaticky očištěn izopropylalkoholem od zbylého resinu pomocí rotujícího míchače. Následně je vytvrzen pomocí UV záření v zařízení Form Cure.

V průběhu příštího roku bude laboratoř vybavena tiskárnami novější generace. Bude to tiskárna Ultimaker S5 Pro Bundle (technologie tisku FDM) a tiskárna Formlabs Form 3 (technologie tisku SLA).


2. LABORATOŘ ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ SLS A 3D SKENOVÁNÍ


Laboratoř aditivních technologií SLS je v současné době zaměřena na 3D skenování v rámci "Reverzního inženýrství". Využívá se při řešení aplikačních experimentálních úloh v rámci řešení projektů, tvorby disertačních prací studentů doktorského studijního programu a realizace spolupráce strojírenských organizací regionu.

Kontaktní osoba: Ing. František Klimenda, Ph.D.Laboratoř je vybavena:

Scaner Scan in a Box-FX
Tento 3d skener se skládá z dvou průmyslových 3D kamer a HD projektoru. Pro 3D skenování využívá strukturované světlo. Pracovní vzdálenost skenovaného objektu od skeneru je v rozmezí od 190 do 1355 mm. Velikost skenovaného objektu je v rozmezí od 10 do 3000 mm. Výstupem je formát STL, OBJ, PLY, OFF. Rozšiřujícím prvkem je otočný stolek, díky kterému lze při skenování libovolně otáčet skenovaným objektem.
V dohledné době bude laboratoř vybavena barevnou 3D tiskárnou HP Jet Fusion 580, která využívá technologie tisku SLS z plastového prášku.


3. LABORATOŘ VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPOVÁNÍ


Hlavní využití počítačové učebny je určeno pro virtuální prototypování a automatizaci.
Učebna je dále určena k provádění výuky studentů prezenčního studia v předmětech „Technické kreslení“ a „Počítačové modelování“. Počítačová učebna dále slouží k počítačovému modelování v rámci řešení experimentů v rámci disertačních prací studentů doktorského studijního programu.

Kontaktní osoba: Ing. František Klimenda, Ph.D.
Zástupce: Bc. Martin Bárta


Počítačová učebna je vybavena 12 stolními počítačovými sestavami s 1 monitorem, tabulí, plátnem, dataprojektorem, dvěma barevnými plotry (1 formát A1, 1 formát A0) a 1 velkoplošným skenerem formátu A1. Počítačové sestavy jsou SW vybaveny programy: MS Office, AutoCAD, Inventor, ADAMS, ANSYS.


4. LABORATOŘ REOLOGIE


Laboratoř Termomechaniky a Hydrodynamiky je určena pro výuku studentů prezenčního studia v předmětech „Termomechanika“ a „Hydrodynamika“ v oblasti testování adhezních vlastností kapalin a k provádění experimentálních měření v rámci řešení disertačních prací studentů doktorského studijního programu. Je určena i k provádění výzkumu akademických pracovníků ústavu.

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.
Zástupce: doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.

Laboratoř je vybavena:
- digitálním rotačním viskozimetrem FUNGILAB EVO-EXPERT L, včetně ovládacího PC
- univerzálním rotačním reometrem Anton Paar MCR 92 s měřicí geometrií kužel-deska, deska-deska a válec-válec. Datový výstup USB, PC software pro řízení viskozimetru, sběr a analýzu dat (měření při kontrolovaném napětí a nebo smykových rychlostí),
- místnost je vybavena klimatizací a kompresorem, který je součástí výbavy viskozimetru,


5. LABORATOŘ TERMOMECHANIKY A HYDROMECHANIKY


Laboratoř Termomechaniky a Hydrodynamiky je určena pro výuku studentů prezenčního studia ve výukových předmětech „Termomechanika“, „Hydrodynamika“ v oblasti prodění kapalin a předmětu „Technické měření“. Laboratoř je dále vybavena pro provádění experimentálních měření v rámci řešení disertačních prací studentů doktorského studijního programu.
Speciální vybavení laboratoře je určeno pro provádění experimentálních měření rychlosti proudění kapalin metodou PIV.

Kontaktní osoba : doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.
Zástupce: Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.


Laboratoř je vybavena:
- stavebnicovým stendem výměníků tepla včetně chladiče a nerezové nádoby s čerpadlem,
- vzduchovou tratí s klapkou pro měření hydraulických ztrát,
- napojením na internetovou síť,
- speciální soustavou elektrických zásuvek 230 V
- laboratorními digitálními váhami,
- vlhkoměrem,
- snímače teploty, termočlánky, Pt teploměry, snímači tlaku fy SW DEWESOFT,
- přenosným měřícím počítačem se SW LabView, DEWERACK, NI RACK, NI měřícími kartami, oddělenou demineralizační stanicí, anemometry, luxmetry,
- speciální počítačovou stolní sestavou pro vyhodnocování naměřených dat a měřícím notebookem pro řízení, sběr a analýzu naměřených dat na výměníku tepla.


6. LABORATOŘ DIAGNOSTIKY


Laboratoř diagnostiky je určena k výuce studentů prezenčního studia v předmětu „Diagnostika vozidel“ v oblasti měření nečistot v hydraulických olejích a motorových olejích.

Kontaktní osoba: Ing. Milan Dian, Ph.D.
Zástupce: doc. Ing. Milan Chalupa, CSc.


Laboratoř je vybavena:
- stendem pro měření hydraulických ztrát.
- měřící vibrodiagnostickou jednotkou ADASH;
- tribodiagnostickou, spektrometrickou a viskozimetrickou jednotkou;
- bruskou pro měření vibrací.
- napojením na internetovou síť,
- speciálním rozvodem elektrických zásuvek 230 V.


7. LABORATOŘ TECHNICKÉHO MĚŘENÍ


Laboratoř je určena k provádění výuky výukových předmětů „Mechanika“ a „Technické měření“ a k provádění experimentálních měření studentů doktorského studijního programu a akademických pracovníků ústavu.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Josef Soukup, CSc.
Zástupce: Ing. František Klimenda, Ph.D.


Laboratoř je vybavena:
- měřícím stendem vlastní konstrukce pro měření šíření vln v izotropních a ortotropních (kompozitových) deskách,
- laserovým vibrometrem,
- piezoelektrickými snímači zrychlení
- laserovými, indukčními a odporovými snímači vzdálenosti (posuvu),
- odporovými tenzometry,
- digitálním otáčkoměrem,
- hlukoměry,
- šesti kanálovou jednotkou PULSE,
- laboratorními magnetickými stojany,
- skříň pro úpravu signálu DEWE – 30 - 16 RACK
- zesilovače pro DEWE RACK – 30 – 16 (univerzální, nábojové, můstkové, atd.)
- Johanssonovými měrkami,
- čtyř kanálovým digitálním osciloskopem,
- rázovým kladívkem,
- síťovým připojením,
- výkonnou počítačovou sestavou k vyhodnocování a analýze naměřených dat,
- notebookem s dokovací stanicí, doplněno monitorem pro interní měření.

Technické vybavení laboratoře umožňuje provádět měření v těchto výukových laboratorních úlohách:

Měření vodivosti tekutiny
Úkolem je změřit elektrickou vodivost roztoku demineralizované vody při změně koncentrace znečišťující látky. Měření probíhá na vzorku 500 ml demineralizované vody, kterou postupně kontaminujeme NaCl (přidává se vždy 0,5g NaCl). Měření se provádí na 6-ti vzorcích. Sůl se nechá ve vodě rozpustit a roztok po promíchání ustálit. Po změření vodivosti se přidá dalších 0,5 g NaCl. Vodivost roztoku se měří přístrojem na měření vodivosti (TDS a pH) typu OMEGA PHH 224(univerzální mobilní přístroj na měření vodivosti, celkové rozpuštěné hmoty a pH). Současně se měří teplota roztoku. Výsledkem je závislost elektrické vodivosti roztoku na množství přidané soli (koncentraci). Měření se opakuje i s cukrem.

Závislost měrné tepelné kapacity na teplotě Úkolem je stanovit měrnou tepelnou kapacitu vody v závislosti na její teplotě. Měření se provádí s demineralizovanou vodou s využitím průtokového termostatu JULABO. Do termostatu je vloží odvážené množství vody o ustálené teplotě. Voda se v termostatu postupně ohřívá, měří se čas, za který se voda ohřeje o stanovenou hodnotu (5 °C). Teplota se odečítá na displeji termostatu a kontroluje externím teploměrem. Z naměřených hodnot se na základě známých vztahů vypočítá měrná tepelná kapacita pro každou teplotu v daném intervalu. Výsledkem je závislost měrné tepelné kapacity na teplotě. Naměřené hodnoty se porovnají s hodnotami tabulkovými. Měření se provádí do maximální teploty 60 °C.

Měření hustoty těles
Úkolem je stanovit hustotu zadaného tělesa a určit materiál, z něhož je těleso zhotoveno. Nejprve se zjistí hmotnost tělesa vážením na přesné digitální váze. Poté se s použitím posuvného měřítka změří všechny rozměry tělesa. Měření hmotnosti i rozměrů se provádí 10× (každý rozměr), stanoví se střední aritmetický průměr a statisticky se vyhodnotí chyba každého rozměru. Poté se na ze známých vztahů stanoví objem tělesa. Na základě vyhodnocení chyb měření rozměrů a známého (odvozeného) vztahu pro objem zadaného tělesa stanoví hustota tělesa a chyba stanovení hustoty ze vztah pro stanovení chyby nepřímo měřených veličin.

Stanovení tíhového zrychlení
Úkolem je stanovení tíhového zrychlení v daném místě měřením. K měření se využívá matematického kyvadla, které je zavěšeno na stojanu. Závaží se zavěšeno na tenkém vláknu dané délky, kyvadlo se rozkývá a měří se doba kmitu tak, že změříme dobu 25 kmitů, z níž stanovíme dobu jednoho kmitu. Měření provádíme opakovaně s danou délkou závěsu (min. 7×). Měření opakujeme s jinou délkou závěsu (volíme min. 3 délky). Je důležité, aby výchylka závěsu od svislého směru při kývání nepřekročila hodnotu 5°, kývání musí probíhat v jedné rovině. Naměřené hodnoty se statisticky vyhodnotí, stanoví se střední hodnota tíhového zrychlení a odchylka. Hodnota zrychlení se stanoví ze známých vztahů pro periodu matematického kyvadla.

Měření intenzity osvětlení
Úkolem je změřit intenzitu osvětlení vnitřního prostoru, vyhodnotit toto měření a porovnat naměřené hodnoty s normovanými hodnotami. K měření se využívá luxmetr TESTO 545 a dálkoměr DISTO A5. Před začátkem měření je nutné si nakreslit měřený prostor a stanovit místa, v nichž budeme měření provádět (např. síť 1 × 1 m). Jako vstupní informaci pro měření provedeme nejprve orientační měření zadané místnosti. Po provedeném měření v připraveném nákresu spojíme místa se hodnotou intenzity osvětlení izočárou. Poté porovnáme naměřené hodnoty s hodnotami danými hygienickými normami pro osvětlení vnitřních prostor podle účelu, ke kterým jsou využívané. přesný postup měření je uveden v návodu.

Měření vertikálního kmitání
Úkolem je změřit vertikální kmitání mechanické soustavy tvořené tuhou deskou, která je uložená na pružinách a vyhodnotit posuvy daných bodů v závislosti na čase. Rozkmitání soustavy je možné realizovat seskoky pružin o jednotkový skok (symetricky i nesymetricky). Svislý pohyb desky je snímán 3 indukčními snímači posuvu (Hottinger VA-50T) v místech uchycení pružin. Signál ze snímačů je veden do můstkových zesilovačů, které jsou uloženy v DEWE-RACKu. Zpracovaný signál je vyhodnocen v programu grafickém programu LabView. Naměřené hodnoty jsou při zpracovávání přeneseny do Excelu. Před měřením se provádí kalibrace snímačů koncovými měrkami. Studenti mají příslušný program v počítači připraven.


8. LABORATOŘ MONTÁŽE


Laboratoř montáže je určena pro provádění výuky studentů prezenčního studia ve výukových předmětech „Silniční vozidla“, Strojní součásti“ a “Teorie konstrukce“. Laboratoř je dále vybavena pro provádění prací spojených s mimovýukovými aktivitami studentů prezenčního studia, jako jsou studentské projekty. Laboratoř slouží i realizaci a přípravě měřících řetězců pro experimentální měření v rámci řešení disertačních prací studentů doktorského studijního programu.
Strojové vybavení laboratoře umožňuje provádění přípravných zámečnických i následných obráběcích strojových a kompletovacích prací.

Kontaktní osoba: Jiří Šubrt
Zástupce: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.


Laboratoř je vybavena:
- sestavami a částečnými řezy spalovacích a vznětových motorů,
- řezem mechanické převodovky,
- modely řízení vozidel,
- modelem dvoudobého spalovacího motoru,
- speciální soustavou síťových elektrických zásuvek 400 V/230 V.
- do laboratoře je umožněn vjezd vozidel velkoplošnými vraty.


9. LABORATOŘ MECHANIKY


Laboratoř mechaniky slouží pro realizaci výzkumných prací pedagogických pracovníků ústavu a k provádění experimentálních měření studentů doktorského studia v rámci studentských grantů a realizaci praktických a experimentálních částí disertačních prací.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Zástupce: Ing. František Klimenda, Ph.D.


Laboratoř je vybavena:
- laboratorním modelem pro měření vertikálního kmitání vozidel
- laboratorním modelem s nástavbou pro měření opotřebení brzdového obložení,
- laboratorním modelem s nástavbou pro měření opotřebení vačkového mechanismu
- měřící deskou 2000 x 1200 mm s T-drážkami,
- internetovým připojením,
- speciální soustavou elektrických zásuvek 400 V/230 V
- výkonnou stolní počítačovou sestavou s připojením na měřící soupravu DEVERAK pomocí univerzálních měřících karet pro měření zrychlení, dráhy, posuvu, hluku a otáček. 

V průběhu příštího roku budou v laboratoři Mechaniky dostavěny dva laboratorní modely.

Prvním je testovací model nápravy osobního automobilu, takzvaný čtvrtinový model podvozku vozidla. Bude sloužit pro měření dynamiky vozidla při přejezdu nerovností. Konstrukce laboratorního modelu bude rozvíjena tak, aby plnohodnotně splnil všechny požadavky na funkce vyžadované při řešení plánovaného projektu Technologické agentury ČR.

Druhým testovacím modelem je univerzální poháněcí zařízení. Jeho konstrukce bude zaměřena zejména na pohon kuličkových ložisek, jejichž výzkum je připravován v rámci výzkumu pro Technologickou agenturu ČR v následujících letech.

Obě testovací zařízení budou v budoucnu využita nejen k řešení plánovaných odborných vědeckých projektů, ale i k obohacení výuky studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia na Fakultě strojního inženýrství.


10. LABORATOŘ AUTOMATIZACE A ROBOTIKY


Laboratoř Automatizace a robotiky je určena pro výuku studentů prezenčního studia ve výukovém předmětu „Automatizace“, zejména při cvičení v oblasti programování robotů.
Laboratoř je dále určena pro testování experimentálních řídících programů robotů v rámci řešení disertačních prací studentů doktorského studijního programu.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Štěrba, Ph.D.
Zástupce: Ing. Vít Černohlávek


Laboratoř automatizace a robotiky je v současné době vybavena:
- šestiosým robotem UR10,
- šestiosým robotem IRB 120 (ABB),
- automaty simulace řízení výrobních linek na bázi SIEMENS Simatic,
- elektromotory s frekvenčním měničem,
- internetovým připojením,
- speciálním elektrorozvodem zásuvek 400V/230V,
- rozvaděčem stlačeného vzduchu se dvěma kompresory.

Programovatelný automat a rozhraní člověk-stroj,
na platformě PLC SIEMENS S7/1200 a HMI KTP700. Využití pro výuku v oblasti automatizační techniky, PLC a HMI systémů, HW konfigurace a základů programování v prostředí TIA portal. Navíc je zde osazení měničem frekvence s asynchronním elektromotorem pro aplikace s řízeným pohonem.Řídící systém a operátorský dotykový panel I řady ILC 151 ETH,
výrobce Phoenix Contact, využití je obdobné jako u výše uvedeného, tj. výuka v oblasti automatizační techniky, logických funkcí, základů programování PLC a vizualizačních aplikací pro HMI. Dále je možné využít simulátor digitálních a analogových vstupů a výstupů pro základní kurs práce s řídícím systémem na bázi programovatelného automatu.


Robotické rameno ABB IRB120,
jednoduché robotické rameno s ejektorovým griperem pro manipulační a příbuzné úlohy pro výuku předmětů týkající se robotiky a jejich ovládání a komunikaci s řídícím systémem. Robotické rameno je propojeno oboustrannými vazbami s programovatelným automatem S7/1200 a je tedy možné společné využití. Robotické rameno je vybaveno svojí řídící jednotkou pro programování pohybů robota.Robot UR 10,
univerzální 6ti osý robot s max. zatížením 10kg. K robotu je množné připojit různé typy griperů - podtlakový (ejektorový), dvojprstý atd. Robotické rameno je vybaveno svojí řídící jednotkou pro celkové ovládání robota a rozšiřujících modulů manipulace, uchopování a strojového vidění. Určení je pro základní výuku robotiky a souvisejících předmětů a také pro výzkumné úlohy laboratoří USE FSI.
11. LABORATOŘ VÝROBNÍCH STROJŮ A TECHNOLOGIÍ


Laboratoř výrobních strojů je určena pro provádění výuky studentů prezenčního studia ve výukovém předmětu „Strojní součásti I“ a „Základy strojnictví“. Laboratoř je vybavena pro možnost výroby a přípravy strojních součástí a dílů k realizaci studentských projektů. Laboratoř slouží i k výrobě dílů a součástí při realizaci a přípravě měřících řetězců pro experimentální měření v rámci řešení disertačních prací studentů doktorského studijního programu a akademických pracovníků ústavu.
Laboratoř je vybavena zařízením pro vlastní výrobu měřících stendů, přípravků a zařízení určených k výzkumu. Strojové vybavení laboratoře umožňuje provádění přípravných zámečnických i následných obráběcích strojových a montážních prací.

Kontaktní osoba: Jiří Šubrt
Zástupce: doc. Ing. Milan Chalupa, CSc.


Laboratoř je vybavena:
- dvěma hrotovými soustruhy,
- dvěma univerzálními frézkami,
- stolní sloupovou vrtačkou,
- pneumatickým lisem,
- elektropneumatickou vyřezávačkou plastů,.
- Internetovým připojením,
- speciální soustavou elektrického rozvodu 400 V/230 V,
- rozvodem stlačeného vzduchu.

Na tento prostor navazuje svařovna, kde se nachází prostor pro svařování a pájení, jsou zde stolní pákové nůžky, okružní pila, výheň a svařovací technika pro sváření obalovanou elektrodou a metodou CO2.


12. ZASEDACÍ A ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST


Učebna je určena pro běžnou výuku studentů prezenčního a kombinovaného studia. Je určena a vybavena pro pořádání odborných a vědeckých konferencí ústavu a pro organizování seminářů a pracovních jednání. Kapacita učebny je 56 osob.

Kontaktní osoba: Jiří Šubrt
Zástupce: Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.


Zasedací a školící místnost je vybavena:
- stoly s židlemi pro 56 lidí + 1 přednášející,
- stolní počítačovou sestavou sestava s monitorem,
- dataprojektorem,
- tabulí na fixy.
- plátnem,
- internetovým připojením,
- soustavou elektrických zásuvek 230 V.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS