LaboratořeLABORATOŘE ÚSTAVU STROJŮ A ENERGETIKY


Objekt laboratoří Ústavu strojů a energetiky se nachází v ulici Za Válcovnou v Ústí nad Labem. Je zde umístěno 10 laboratoří, učebna pro 56 osob, počítačová učebna pro 12 studentů se síťovou tiskárnou pro barevné skenování a tisk formátu A4/A3, laboratoř 3D tisku, montážní místnost, prostor s výrobními stroji a technologiemi, svařovna, kancelář a sociální zázemí se sklady.
Laboratoře slouží k provádění výuky studentů prezenčního studia a k provádění experimentálních prací a měření studentů doktorského studijního programu i akademických pracovníků Ústavu strojů a energetiky.


Sídlo laboratoří a dílen Ústavu strojů a energetiky FSI v budově „Za Válcovnou“1. LABORATOŘ MECHANIKY


Laboratoř je určena k provádění výuky výukových předmětů „Mechanika“ a „Technické měření“ a k provádění experimentálních měření studentů doktorského studijního programu a akademických pracovníků ústavu.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Zástupce: Ing. František Klimenda, Ph.D.


Laboratoř je vybavena:
- měřícím stendem vlastní konstrukce pro měření šíření vln v izotropních a ortotropních (kompozitových) deskách,
- laserovým vibrometrem,
- piezoelektrickými snímači a indukčními snímači zrychlení
- laserovými, indukčními a odporovými snímači vzdálenosti (posuvu),
- odporovými tenzometry,
- digitálním otáčkoměrem,
- hlukoměry,
- šesti kanálovou jednotkou PULSE,
- laboratorními magnetickými stojany,
- skříň pro úpravu signálu DEWE – 30 - 16 RACK
- zesilovače pro DEWE RACK – 30 – 16 (univerzální, nábojové, můstkové, atd.)
- Johanssonovými měrkami,
- čtyř kanálovým digitálním osciloskopem,
- rázovým kladívkem,
- síťovým připojením,
- výkonnou počítačovou sestavou k vyhodnocování a analýze naměřených dat,
- notebookem s dokovací stanicí, doplněno monitorem pro interní měření.


2. LABORATOŘ ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ


Laboratoř aditivních technologií je určena k výuce studentů prezenčního studia v oblasti počítačové podpory konstruování v předmětu „Strojní součásti II“ a k provádění experimentálních tisků a řešení aplikačních experimentálních tiskových úloh v rámci řešení a tvorby disertačních prací studentů doktorského studijního programu.

Kontaktní osoba: Ing. František Klimenda, Ph.D.Učebna je vybavena:
- 3D tiskárnou PRŮŠA – drátová, jeden materiál,
- 3D tiskárnou Dimension sst 768 – drátová, základní materiál + podpůrný materiál
- 3D tiskárnou Ultimaker S5 – drátová, 2 materiály,
- 3D tiskárnou FormLabs 2 – pryskyřice,
- 3D tiskárnou Markforget Mark Two – kompozit, základní materiál + vlákno.
- 3D skener Scan In Box s otočným stolem pro skenování.
V učebně 3D tisku je 1 stolní počítačová sestava se dvěma monitory pro obsluhu 3D tiskáren.


3. POČÍTAČOVÁ UČEBNA


Hlavní využití počítačové učebny je určeno pro virtuální prototypování a automatizaci.
Učebna je dále určena k provádění výuky studentů prezenčního studia v předmětech „Technické kreslení“ a „Počítačové modelování“. Počítačová učebna dále slouží k počítačovému modelování v rámci řešení experimentů v rámci disertačních prací studentů doktorského studijního programu.

Kontaktní osoba: Bc. Martin Bárta
Zástupce: Ing. František Klimenda, Ph.D.


Počítačová učebna je vybavena 12 stolními počítačovými sestavami s 1 monitorem, tabulí, plátnem, dataprojektorem, dvěma barevnými plotry (1 formát A1, 1 formát A0) a 1 velkoplošným skenerem formátu A1. Počítačové sestavy jsou SW vybaveny programy: MS Office, AutoCAD, Inventor, ADAMS, ANSYS.


4. LABORATOŘ REOLOGIE


Laboratoř Termomechaniky a Hydrodynamiky je určena pro výuku studentů prezenčního studia v předmětech „Termomechanika“ a „Hydrodynamika“ v oblasti testování adhezních vlastností kapalin a k provádění experimentálních měření v rámci řešení disertačních prací studentů doktorského studijního programu. Je určena i k provádění výzkumu akademických pracovníků ústavu.

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.
Zástupce: doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.

Laboratoř je vybavena:
- digitálním rotačním viskozimetrem FUNGILAB EVO-EXPERT L, včetně ovládacího PC
- univerzálním rotačním reometrem Anton Paar MCR 92 s měřicí geometrií kužel-deska, deska-deska a válec-válec. Datový výstup USB, PC software pro řízení viskozimetru, sběr a analýzu dat (měření při kontrolovaném napětí a nebo smykových rychlostí),
- místnost je vybavena klimatizací a kompresorem, který je součástí výbavy viskozimetru,


5. LABORATOŘ TERMOMECHANIKY A HYDROMECHANIKY


Laboratoř Termomechaniky a Hydrodynamiky je určena pro výuku studentů prezenčního studia ve výukových předmětech „Termomechanika“, „Hydrodynamika“ v oblasti prodění kapalin a předmětu „Technické měření“. Laboratoř je dále vybavena pro provádění experimentálních měření v rámci řešení disertačních prací studentů doktorského studijního programu.
Speciální vybavení laboratoře je určeno pro provádění experimentálních měření rychlosti proudění kapalin metodou PIV.

Kontaktní osoba : doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.
Zástupce: Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.


Laboratoř je vybavena:
- stavebnicovým stendem výměníků tepla včetně chladiče a nerezové nádoby s čerpadlem,
- vzduchovou tratí s klapkou pro měření hydraulických ztrát,
- napojením na internetovou síť,
- speciální soustavou elektrických zásuvek 230 V
- laboratorními digitálními váhami,
- vlhkoměrem,
- snímače teploty, termočlánky, Pt teploměry, snímači tlaku fy SW DEWESOFT,
- přenosným měřícím počítačem se SW LabView, DEWERACK, NI RACK, NI měřícími kartami, oddělenou demineralizační stanicí, anemometry, luxmetry,
- speciální počítačovou stolní sestavou pro vyhodnocování naměřených dat a měřícím notebookem pro řízení, sběr a analýzu naměřených dat na výměníku tepla.


6. LABORATOŘ DIAGNOSTIKY


Laboratoř diagnostiky je určena k výuce studentů prezenčního studia v předmětu „Diagnostika vozidel“ v oblasti měření nečistot v hydraulických olejích a motorových olejích.

Kontaktní osoba: Ing. Milan Dian, Ph.D.
Zástupce: doc. Ing. Milan Chalupa, CSc.


Laboratoř je vybavena:
- stendem pro měření hydraulických ztrát.
- měřící vibrodiagnostickou jednotkou ADASH;
- tribodiagnostickou, spektrometrickou a viskozimetrickou jednotkou;
- bruskou pro měření vibrací.
- napojením na internetovou síť,
- speciálním rozvodem elektrických zásuvek 230 V.


7. LABORATOŘ MONTÁŽE


Laboratoř montáže je určena pro provádění výuky studentů prezenčního studia ve výukových předmětech „Silniční vozidla“, Strojní součásti“ a “Teorie konstrukce“. Laboratoř je dále vybavena pro provádění prací spojených s mimovýukovými aktivitami studentů prezenčního studia, jako jsou studentské projekty. Laboratoř slouží i realizaci a přípravě měřících řetězců pro experimentální měření v rámci řešení disertačních prací studentů doktorského studijního programu.
Strojové vybavení laboratoře umožňuje provádění přípravných zámečnických i následných obráběcích strojových a kompletovacích prací.

Kontaktní osoba: Jiří Šubrt
Zástupce: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.


Laboratoř je vybavena:
- analyzátorem výfukových plynů BOSCH,
- sestavami a částečnými řezy spalovacích a vznětových motorů,
- řezem převodovky a modely řízení vozidel,
- modelem dvoudobého spalovacího motoru,
- speciální soustavou síťových elektrických zásuvek 400 V/230 V.
- do laboratoře je umožněn vjezd vozidel velkoplošnými vraty.


8. LABORATOŘ TECHNICKÉ MECHANIKY


Laboratoř mechaniky slouží pro realizaci výzkumných prací pedagogických pracovníků ústavu a k provádění experimentálních měření studentů doktorského studia v rámci studentských grantů a realizaci praktických a experimentálních částí disertačních prací.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Zástupce: Ing. František Klimenda, Ph.D.


Laboratoř je vybavena:
- stendem pro měření vertikálního kmitání vozidel
- stendem s nástavbou pro měření opotřebení brzdového obložení,
- stendem s nástavbou pro měření opotřebení vačkového mechanismu
- měřící deskou 2000 x 1200 mm s T-drážkami,
- internetovým připojením,
- speciální soustavou elektrických zásuvek 400 V/230 V
- výkonnou stolní počítačovou sestavou s připojením na měřící soupravu DEVERAK pomocí univerzálních měřících karet pro měření zrychlení, dráhy, posuvu, hluku a otáček. 


9. LABORATOŘ AUTOMATIZACE A ROBOTIKY


Laboratoř Automatizace a robotiky je určena pro výuku studentů prezenčního studia ve výukovém předmětu „Automatizace“, zejména při cvičení v oblasti programování robotů.
Laboratoř je dále určena pro testování experimentálních řídících programů robotů v rámci řešení disertačních prací studentů doktorského studijního programu.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Štěrba, Ph.D.
Zástupce: Ing. Vít Černohlávek


Laboratoř je vybavena:
- šestiosým robotem UR10,
- šestiosým robotem IRB 120 (ABB),
- automaty simulace řízení výrobních linek na bázi SIEMENS Simatic,
- elektromotory s frekvenčním měničem,
- internetovým připojením,
- speciálním elektrorozvodem zásuvek 400 V/230 V,
- rozvodem stlačeného vzduchu se dvěma kompresory.


10. LABORATOŘ VÝROBNÍCH STROJŮ A TECHNOLOGIÍ


Laboratoř výrobních strojů je určena pro provádění výuky studentů prezenčního studia ve výukovém předmětu „Strojní součásti I“ a „Základy strojnictví“. Laboratoř je vybavena pro možnost výroby a přípravy strojních součástí a dílů k realizaci studentských projektů. Laboratoř slouží i k výrobě dílů a součástí při realizaci a přípravě měřících řetězců pro experimentální měření v rámci řešení disertačních prací studentů doktorského studijního programu a akademických pracovníků ústavu.
Laboratoř je vybavena zařízením pro vlastní výrobu měřících stendů, přípravků a zařízení určených k výzkumu. Strojové vybavení laboratoře umožňuje provádění přípravných zámečnických i následných obráběcích strojových a montážních prací.

Kontaktní osoba: Jiří Šubrt
Zástupce: doc. Ing. Milan Chalupa, CSc.


Laboratoř je vybavena:
- dvěma hrotovými soustruhy,
- dvěma univerzálními frézkami,
- stolní sloupovou vrtačkou,
- pneumatickým lisem,
- elektropneumatickou vyřezávačkou plastů,.
- Internetovým připojením,
- Speciální soustavou elektrického rozvodu 400 V/230 V,
- rozvodem stlačeného vzduchu.

Na tento prostor navazuje svařovna, kde se nachází prostor pro svařování a pájení, jsou zde stolní pákové nůžky, okružní pila, výheň a svařovací technika pro sváření obalovanou elektrodou a metodou CO2.


11. UČEBNA


Učebna je určena pro běžnou výuku studentů prezenčního a kombinovaného studia. Je určena a vybavena pro pořádání odborných a vědeckých konferencí ústavu a pro organizování seminářů a pracovních jednání. Kapacita učebny je 56 osob.

Kontaktní osoba: Jiří Šubrt
Zástupce: Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.


Učebna je vybavena:
- stoly s židlemi pro 56 lidí + 1 přednášející,
- stolní počítačovou sestavou sestava s monitorem,
- dataprojektorem,
- tabulí na fixy.
- plátnem,
- internetovým připojením,
- soustavou elektrických zásuvek 230 V.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS