Kurz zpracování statistických dat

Metody, modely a algoritmy v biovědách a každodenním životě

Přírodovědecká fakulta pořádá kurz Metody, modely a algoritmy v biovědách a každodenním životě. Tento kurz proběhl několikrát v minulých letech a hlavním přínosem je zásadní změna pohledu na zpracování experimentálních dat a zlepšení při získávání informací z nich. Kurz probíhá formou workshopu, kdy se pomocí počítače naučíte zpracovávat modelová data (spektra, populační modely, vývoj a vyhynutí, ...). Kurz je vícedenní a probíhá zpravidla koncem května po skončení výuky v letním semestru. V případě zájmu pošlete závaznou přihlášku na email jindrich.matousek@ujep.cz. Kurz bude otevřen pouze v případě, že o něj projeví zájem alespoň 8 studentů. Anotace kurzu z loňského roku.

 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS