Doporučení rektora UJEP - COVID-19

DOPORUČENÍ REKTORA UJEP SOUVISEJÍCÍ S VÝVOJEM EPIDEMIE KORONAVIRU
Zdravý rozum a žádnou paniku
Vzhledem k postupu koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění COVID-19, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doporučuje všem:

Fakultám a vysokoškolským součástem:
a) Nevysílat studenty na studijní pobyty, praxe a stáže do oblastí, které jsou Krajskou hygienickou stanicí (KHS) označeny jako rizikové, a zaměstnance nevysílat na zahraniční pracovní cesty do těchto oblastí.

Seznam rizikových oblastí je pravidelně aktualizován na webu: www.khsusti.cz – Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje.

b) Pečlivě zhodnotit pořádání akcí s mezinárodní účastí, resp. zvážit přesunutí data konání takových akcí na pozdější dobu.

Zaměstnancům a studentům UJEP:
a) Zvažovat soukromé výjezdy do rizikových oblastí v souladu s rozhodnutími vydanými příslušnými kompetentními odborníky a ministerstvy ČR (MZCR, MŠMT, KHS…).

b) Respektovat povinnost telefonicky oznámit na KHS, a zaměstnavateli (zaměstnanec)/na studijní oddělení příslušné fakulty (student) skutečnost, že se vracejí z oblastí zasažených koronavirem nebo byli v kontaktu s osobou, která tyto oblasti navštívila. KHS rozhodne, zda zaměstnanec/student musí využít domácí karantény.

c) V případě zdravotních obtíží signalizujících respirační onemocnění respektovat doporučení nevycházet z domova, telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře a dodržovat pokyny vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR

Zaměstnancům UJEP:
a) Konkrétně vedoucím zaměstnancům všech útvarů, vydat úplný zákaz vysílání jim podřízených zaměstnanců na pracovní cesty do rizikových oblastí.

b) Konkrétně těm, kteří se vracejí z rizikových oblastí nebo se dostali do kontaktu s osobou, která vykazuje příznaky onemocnění, umožňuje-li jim to charakter jejich práce, vykonávat práci z domova. Nelze-li využít práci z domova, zůstat doma po dobu 14 dnů a omezit kontakt s veřejností.

Výuka na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zatím pokračuje beze změn.

Studenti i zaměstnanci UJEP budou o aktuálních změnách neprodleně informováni.

Klíčové kontakty:

Referát BOZP, PO: Ing. Věra Výborná, 475 286 320, vera.vyborna@ujep.cz

KHS Ústí nad Labem: MUDr. Eva Patrasová, vedoucí protiepidemického oddělení, 477 755 110, eva.patrasova@khsusti.cz

Nonstop infolinka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje: 736 233 176

Státní Zdravotní ústav: 724 810 106 (linka je v provozu denně od 9:00 do 21:00 h)

Užitečné informace:

www.khsusti.cz

www.msmt.cz

www.mzv.cz
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS