Fakulta strojního inženýrství UJEP

Přijímací řízení 2022/2023


Aktuálně je otevřeno přijímacího řízení ke studiu na Fakultě strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v těchto studijních programech:

Bakalářské studijní programy:

Navazující magisterské studijní programy:

Podrobné informace o jednotlivých programech najdete v sekci Studijní programy.
Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává v I. kole do 2. 5. 2022, ve II. kole do 29. 8. 2022.

Rozhodnutím Akademického senátu FSI UJEP ze dne 8.3.2022 není v přijímacím řízení 2022/2023 vyžadován doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (čl. III odst. 3 Podmínek přijetí ke studiu). 

Podrobné podmínky přijímacího řízení naleznete zde a aplikaci e-přihláška zde .