Bachelor’s degree programmes


Production Management

Study programme: Production Management
Study programme code: B0715A270018 
Programme guarantor: MSc Nataša Náprstková, PhD
Form of study: full-time/combined
Language: Czech
Standard length: 3 years
Degree: Bachelor’s degree (Bc.)

Scope of the programme

 • Acquiring theoretical and practical knowledge in the fields of production technologies, managing both the production itself as well as the production plant, technical materials and their processing
 • An overview of the fields of metrology, machine design and material properties
Materials and Technologies in Transport

Study programme: Materials and Technologies in Transport
Study programme code: B0715A270019 
Programme guarantor: MSc Sylvia Kuśmierczak, PhD
Form of study: full-time/combined
Language: Czech
Standard length: 3 years
Degree: Bachelor’s degree (Bc.)

Scope of the programme

 • Material engineering, production technologies
 • Assessing and evaluation properties of metal and non-metal materials and products
 • Development of technological processes
 • Project management, production management
 • Research and development of new alloys and materials and their application in industry
 • materiálové inženýrství, výrobní technologie
 • hodnocení vlastnosti kovových a nekovových materiálů a výrobků
 • tvorba technologických postupů
 • řízení projektů, organizace řízení výroby
 • výzkum a vývoj nových slitin a materiálů a jejich aplikace v průmyslu
Energetics

Study programme: Energetics
Study programme code: B0713A070004 
Programme guarantor: MSc Vladislav Síťař, PhD
Form of study: full-time/combined
Language: Czech
Standard length: 3 years
Degree: Bachelor’s degree (Bc.)

Scope of the programme

 • renewable resources and their application in energetics
 • numerical modelling of energy processes
 • thermodynamics and fluid mechanics
 • energy machines and devices, their construction, operation and maintenance
 • high-voltage electrical engineering, measurement, numerics and modelling of machines, networks and drives
 • obnovitelné zdroje a jejich využití v energetice
 • numerické modelování energetických procesů
 • termodynamika a mechanika kapalin
 • energetické stroje a zařízení, jejich konstrukce, provoz a údržba
 • silnoproudá elektrotechnika, měření, numerika a modelování strojů, sítí a pohonů
Mechanical Design of Machines and Equipment

Study programme: Mechanical Design of Machines and Equipment
Study programme code: B0715A270010
Programme guarantor: MSc Blanka Skočilasová, PhD
Form of study: full-time/combined
Language: Czech
Standard length: 3 years
Degree: Bachelor’s degree (Bc.)

Scope of the programme

 • design, diagnosis and operation of machines and equipment for production processes, both in the preparation phase as well as during the operation itself
 • 3D modelling, design optimisation
 • Modern production methods (additive technology), for the development and testing of prototypes
Quality Management

Study programme: Quality Management
Study programme code: B0788P270001
Programme guarantor: MSc Elena Střihavková, PhD
Form of study: full-time/combined
Language: Czech
Standard length: 3 years
Degree: Bachelor’s degree (Bc.)

Scope of the programme

 • Quality assurance of process management
 • Education in the fields of metrology, testing, internal audits, input, intermediate and output control methodologies, certification and statistic regulation of processes
 • Overview of machine design, automation, machine technology, economics and management
Materials Engineering

Study programme: Materials Engineering
Study programme code: B0710A279999
Programme guarantor: Prof. MSc Libor Beneš, PhD, IWE
Form of study: full-time
Language: Czech
Standard length: 3 years
Degree: Bachelor’s degree (Bc.)

Scope of the programme

 • Choosing the correct materials for the specific application, including metal (ferrous, non-ferrous), polymers, composites and technical ceramics
 • Knowledge on the structure of materials, controlled influence of the material structure in order to enhance the performance of products and structures
 • Technological processes related to the used material, quality control, technical testing and product quality management
 • Overview from the fields of engineering materials and technologies, which can be used not only in metrology but also in research and development activities