Proč studovat FSI

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Podrobněji
  • Strojírenská technologie
  • Strojírenství
  • Energetika
  • Materiálové vědy
  • Nanotech ITI II.

Volby do AS UJEP

Na úřední desce byly zveřejněny kandidátní listiny pro volby do AS UJEP.

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR


Pozvánka na přednášky, které se pořádají v rámci festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR.
13. 11. 2019 od 12:00 hodin, FSI, budova H, učebna H1, Pasteurova 7, Ústí nad Labem
Využití bioenergie jako spolehlivého zdroje pro podporu elektrizační soustavy
přednášející: prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
přednáška začne ve 12:00 hodin
Spolehlivé a účinné mikroturbíny a jejich nasazení v elektrizační soustavě
přednášející: Ing. Martin Kantor, Ph.D.
přednáška začne ve 13:00 hodin

Sdělení fakulty

Přednášky prof. Ing. Ivana Lukáče, PhD.

Celý článek

Materiály aplikované ve strojírenství, energetice, dopravě a medicíně

Celý článek

Oddělení děkana

Celý článek
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS