Proč studovat FSI

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Podrobněji
  • Strojírenská technologie
  • Strojírenství
  • Energetika
  • Materiálové vědy

Fakulta strojního inženýrství otevřela nové laboratoře


Den kariéry FSI

Dne 13. 11. se od 9 do 14 hodin koná Den kariéry FSI v prostorách MFC. Přednášky prezentujících firem se konají ve fialové aule. Studenti se zúčastní Dne kariéry místo výuky, která je tento den zrušena.
Studenti svoji účast stvrdí podpisem v seznamu docházky pro daný předmět před fialovou aulou nejdříve 15 minut před a nejpozději 15 minut po začátku výuky daného předmětu. U předmětů začínajících v 8:00 se podepisují do 9:15.
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS