Proč studovat FSI

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Podrobněji
  • Strojírenská technologie
  • Strojírenství
  • Energetika
  • Materiálové vědy

Exkurze TOS VARNSDORF 25. 4. 2019

Udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Konstrukce strojů a zařízení

Rada národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila akreditaci akademicky zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Konstrukce strojů a zařízení se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia. Akreditace je udělena na 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
Elektronickou přihlášku je možné podat od 27. 2. 2019 do 31. 5. 2019.

Podmínky přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Konstrukce strojů a zařízení

Informace pro uchazeče

Doporučte uchazeče o studium a získejte stipendium

Nastoupí-li Vámi doporučený uchazeč ke studiu v akademickém roce 2019/2020, získáte stipendium 3000 Kč. Toto stipendium získá student až za pět uchazečů. Stipendium za doporučení uchazeče.

Fakulta strojního inženýrství otevřela nové laboratoře

Sdělení fakulty

Výroční zprávy ústavu

 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS