Proč studovat FSI

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Podrobněji
  • Strojírenská technologie
  • Strojírenství
  • Energetika
  • Materiálové vědy
  • Nanotech ITI II.

Přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 - II. kolo

Sedmý akreditovaný studijní program v roce 2020

Pokračování prezenční výuky v prezenční a kombinované formě studia od 11. 5. 2020.

Rozhodnutí děkana č. 7/2020 Zrušení opatření v rámci epidemie koronaviru

Termín odevzdání přihlášek ke studiu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu byl prodloužen do 15. 5. 2020. RD č. 6/2020 Prodloužení termínu odevzdání přihlášky ke studiu v prvním kole přijímacího řízení akademického roku 2020/2021

Rozhodnutím Národního akreditačního úřadu č. j. NAU-315/2019-15 byla FSI UJEP udělena akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Energetika. 27. 2. 2020 bylo vypsáno přijímací řízení do studijního programu Energetika na akademický rok 2020/2021.

Přijímací řízení na akademický rok 2020/2021

Sdělení fakulty

Letní škola průmyslového inženýrství 2020

Akademie produktivity a inovací pořádá 15. ročník letní školy průmyslového inženýrství

Celý článek

FSI staví novou budovu

Dostavba budovy naší fakulty byla zahájena dne 21. 4. 2020

Celý článek

Dobročinná činnost - roušky KZ Most

Celý článek

Šití roušek na FSI

Celý článek

Výroba ochranných štítů na FSI

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem se zapojila do výroby ochranných štítů určených pro zdravotnický personál, zubaře apod.

Celý článek

Doporučení rektora UJEP - COVID-19

DOPORUČENÍ REKTORA UJEP SOUVISEJÍCÍ S VÝVOJEM EPIDEMIE KORONAVIRU

Celý článek

Oddělení děkana

Celý článek
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS