Proč studovat FSI

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Podrobněji
  • Strojírenská technologie
  • Strojírenství
  • Energetika
  • Materiálové vědy
  • Nanotech ITI II.

Tiskneme a šijeme

Aktualizace harmonogramu akademického roku 2019/2020 24. 3. 2020

Rozhodnutí děkana č. 4/2020 Opatření v rámci epidemie koronaviru s platností od 25. 3. 2020

Zrušení výuky

Od 11. 3. 2020 se na FSI UJEP ruší výuka, zkoušení a konzultační hodiny. Platí zákaz vstupu studentů do budov fakulty. Toto opatření platí do odvolání.


Rozhodnutím Národního akreditačního úřadu č. j. NAU-315/2019-15 byla FSI UJEP udělena akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Energetika. 27. 2. 2020 bylo vypsáno přijímací řízení do studijního programu Energetika na akademický rok 2020/2021.

Přijímací řízení na akademický rok 2020/2021

Sdělení fakulty

Výroba ochranných štítů na FSI

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem se zapojila do výroby ochranných štítů určených pro zdravotnický personál, zubaře apod.

Celý článek

Šití roušek na FSI

Celý článek

Doporučení rektora UJEP - COVID-19

DOPORUČENÍ REKTORA UJEP SOUVISEJÍCÍ S VÝVOJEM EPIDEMIE KORONAVIRU

Celý článek
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS