Proč studovat FSI

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Podrobněji
  • Strojírenská technologie
  • Strojírenství
  • Energetika
  • Materiálové vědy

Konstrukce strojů a zařízení

FSI připravuje vypsání přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Konstrukce strojů a zařízení. Přijímání přihlášek ke studiu bude zahájeno po nabytí účinnosti rozhodnutí o udělení akreditace. Podávání přihlášek ke studiu v prvním kole přijímacího řízení bude do 31. 5. 2019.

Doporučte uchazeče o studium a získejte stipendium

Nastoupí-li Vámi doporučený uchazeč ke studiu v akademickém roce 2019/2020, získáte stipendium 3000 Kč. Toto stipendium získá student až za pět uchazečů. Stipendium za doporučení uchazeče.

Přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Podávání přihlášek do 31. 3. 2018

Elektronická přihláška

Informace pro uchazeče

Fakulta strojního inženýrství otevřela nové laboratoře

 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS