Proč studovat FSI

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Podrobněji
  • Strojírenská technologie
  • Strojírenství
  • Energetika
  • Materiálové vědy

Prodloužení termínu odevzdání přihlášky ke studiu v prvním kole přijímacího řízení akademického roku 2018/2019

Rozhodnutím děkana č. 5/2018 byl prodloužen termín podání písemné nebo elektronické přihlášky ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v prvním kole přijímacího řízení na Fakultě strojního inženýrství pro akademický rok 2018/2019 z 31. 3. 2018 na 16. 4. 2018.

Sdělení fakulty

Účast na výzkumu s odměnou až 500 Kč

FSE zve studenty k účasti na výzkumu, který je zaměřený na výkon jednotlivců v řešení neznámých úloh. Výzkum trvá asi 60 minut, uskuteční se v učebně VIKS, a to v několika termínech. Odměna za účast - v závislosti na vašem výkonu - je až 500 Kč (průměr je cca 150 Kč).

Celý článek

Kurz zpracování statistických dat

Metody, modely a algoritmy v biovědách a každodenním životě

Celý článek
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS