Proč studovat FSI

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Podrobněji
  • Strojírenská technologie
  • Strojírenství
  • Energetika
  • Materiálové vědy
  • Nanotech ITI II.

Přijímací řízení na akademický rok 2020/2021

Sdělení fakulty

Konference EVM 2020

Mezinárodní vědecká konference Experimentální a Výpočtové Metody

V pořadí sedmá konference se bude konat 27. - 29. května 2020 na Fakultě strojního inženýrství, Ústav strojů a energetiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Celý článek

Akademický rok 2018/2019

Celý článek
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS