Proč studovat FSI

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Podrobněji
  • Strojírenská technologie
  • Strojírenství
  • Energetika
  • Materiálové vědy

Slavnostní promoce absolventů

Slavnostní promoce absolventů se budou konat v Červené aule budovy MFC 27. 6. 2018 od 13:00 pro bakalářské studium a od 15:00 pro navazující magisterské studium. Absolventi se dostaví hodinu před začátkem promoce. Bližší informace budou předány na SZZ.

Státní závěrečné zkoušky - září 2018

Dne 18. září se budou konat SZZ pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Termín odevzdání závěrečné práce a indexu a podání přihlášky je 10. srpna 2018.

Sdělení fakulty

Letní škola statistických metod

Celý článek

Akademický pracovník (Ph.D., CSc.) FSI UJEP

Celý článek
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS