Proč studovat FSI

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce

Podrobněji
  • Strojírenská technologie
  • Strojírenství
  • Energetika
  • Materiálové vědy
  • Nanotech ITI II.

Přijímací řízení na akademický rok 2020/2021

Volby do AS UJEP

Na úřední desce byl zveřejněn protokol z průběhu voleb do AS UJEP.

Sdělení fakulty

Akademický rok 2018/2019

Celý článek

Přednášky prof. Ing. Ivana Lukáče, PhD.

Celý článek

Oddělení děkana

Celý článek
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS