Fakulta strojního inženýrství UJEP

Covid-19


Sledujte prosím pravidelně svůj fakultní email, naše webové stránky a facebook, kde naleznete pokyny k výuce všech předmětů a také aktuální pokyny k situaci ohledně Covid-19.

Berte prosím v potaz, že některá opatření se mohou týkat i provozu dalších zařízení jako je univerzitní menza, knihovna a ubytovací zařízení. Ověřte si prosím pravidla jejich provozu na jejich webových stránkách.


Změny ve vedení výuky v akademickém roce 2021/2022 související s opatřeními proti šíření Covid -19

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví je zakázán v budovách vysoké školy pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Další informace naleznete například na stránkách UJEP:
https://www.ujep.cz/cs/