Fakulta strojního inženýrství UJEP

Naše úspěchy


Získání evropského patentu akademikem z FSI UJEP doc. Martinem Novákem

Hliníkové slitiny byly v uplynulých letech centrem zájmu akademického pracovníka FSI UJEP, Martina Nováka. Zajímal se zejména o možnosti jejich mechanického zpracování – broušení.
Podrobné informace o tomto patentu najdete v sekci Patenty a užitné vzory.

Autorský tým z FSI má evropský patent

FSI získala evropský patent, který se týká hliníkové slitiny vhodné zejména na výrobu odlitků částí forem pro lisování pneumatik, a také způsobu tepelného zpracování  těchto odlitků. Autory patentu jsou prof. Ing. Štefan Michna, PhD. a Ing. Jaromír Cais, Ph.D.

Podstatou vynálezu je návrh chemického složení nově vyvinuté slitiny typu Al – Si – Cu – Ni – Mn, které díky optimálnímu obsahu vhodných legujících prvků společně s navrženým procesem tepelného zpracování zaručuje vysoké mechanické vlastnosti slitiny za normálních i zvýšených teplot. Nová slitina AlSi10CuNiMnSr s chemickým složením dle tohoto vynálezu má vysoké mechanické vlastnosti při normálních i zvýšených teplotách do 250 °C.