Fakulta strojního inženýrství UJEP

Vědecká rada


Předseda

doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D. – děkan

Místopředseda

doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D. – proděkan pro tvůrčí činnost

Interní členové

doc. PhDr. Jan Novotný, Ph.D.
doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.
doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.
prof. Ing. Štefan Michna, PhD.
prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

Externí členové

doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. (Univerzita obrany, Brno)
prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. (VŠCHT, Praha)
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. (ČZU, Praha)
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. (ZČU, Plzeň)
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (VŠB-TUO, Ostrava)
doc. Ing. Dana Stančeková, PhD. (ŽU, Žilina, SK)
doc. Ing. Miroslava Ťavodová, PhD. (TUZ, Zvolen, SK)
doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. (ČZU, Praha)
prof. Ing. Iva Nová, CSc. (TU Liberec)