Fakulta strojního inženýrství UJEP

Vědecká rada


Předseda

prof. Ing. Štefan Michna, PhD. – děkan

Místopředseda

prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE – proděkan pro tvůrčí činnost

Externí členové

prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
– FS VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
– děkan, FS ZČU v Plzni
doc. Ing. Milan Chalupa, CSc.
– Univerzita obrany, Brno
prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D.
– Fakulta priemyselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne
prof. Ing. Jozef Janovec, Dr.Sc.
– STU Trnava
prof. DSc. Stanislaw Legutko, Ph.D.
– Instytut technologii mechanicznej, Polytechnika Poznańska
prof. Ing. Ivan Lukáč, CSc.
– Hutnícka Fakulta, TU v Košiciach
prof. Ing. Jan Mádl, CSc.
– FS ČVUT Praha
prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.
– ČZU Praha
prof. Ing. Iva Nová, CSc.,
– FS TU v Liberci
doc. Ing. Dana Stančeková, Ph.D.
– FS ŽU Žilina
doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
– ENIX Motors s.r.o.
doc. Ing. Miroslava Ťavodová, Ph.D.
– Technická univerzita vo Zvolene
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
– VŠCHT Praha