Fakulta strojního inženýrství UJEP

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2024/2025
Harmonogram akademického roku 2023/2024


Akademický rok 2024/2025 trvá od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025.

Zimní semestr: výuka od 1. 10. 2024 do 5. 1. 2025, tj. 13 výukových
týdnů, prázdniny od 22. 12. 2024 do 1. 1. 2025 a zkouškové období od 1. do 16. 2. 2025.

Letní semestr: výuka od 17. 2. do 18. 5. 2025 (poslední ročníky do 13. 4. 2025), tj. 13 výukových týdnů, 1. část zkouškového období od 19. 5.
do 4. 7. 2025, prázdniny od 5. 7. do 17. 8. 2025, 2. část zkouškového
období od 18. 8. do 21. 9. 2025.

Ing. Pavel Kraus, Ph.D.
proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání