Fakulta strojního inženýrství UJEP

Praxe


Studenti na FSI absolvují během studia praxi ve výrobních závodech v rozsahu, který se odvíjí od zvoleného studijního programu. Cílem je seznámit studenty s praktickým osvojením získaných zkušeností během výuky a získání praktických dovedností které našim absolventům umožní rychlý rozjezd jejich profesní kariéry po ukončení studia. Další praxi získají během studia při práci v laboratořích FSI nebo při krátkodobých exkurzích (fakulta organizuje pro studenty jedno- i vícedenní exkurze) do výrobních, výzkumných a vývojových organizacích.

Seznam organizací, které mají s FSI uzavřenou Smlouvu o spolupráci při zabezpečení řízené praxe studentů bakalářského studijního programu Energetika, obor Energetika-teplárenství:

 • ČEZ
 • Teplárna Trmice
 • ČEZ Teplárenská
 • ČEZ Distribuce
 • Energotrans
 • Aoyama Automotive Fasteners Czech
 • Spolochemie

Seznam organizací, které mají s FSI uzavřenou Smlouvu o spolupráci při zabezpečení řízené praxe studentů bakalářských a magisterských studijních programů zajišťovanou Ústavem ÚTM:

 • 2JCP, a.s.
 • AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
 • AGC Automotive Czech a.s.
 • BEUMER Group Czech Republic a.s.
 • Bombardier Transportation Czech Republic a.s.
 • Buriánek – Nástrojárná, sdružení podnikatelů
 • Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
 • DEKRA CZ a.s.
 • Elektrárna Počerady, a.s.
 • Festool s.r.o.
 • GESTAMP LOUNY s.r.o.
 • greiner packing s.r.o.
 • CHPS s.r.o.
 • IZOLACE BERAN s.r.o.
 • JKL mont, s.r.o.
 • KOS servis s.r.o.
 • Kostal Kontakt Systeme GmbH
 • LOVOCHEMIE a.s.
 • O-I sales and Distribution Czech Republic, s.r.o.
 • PEMECA s.r.o.
 • Pierbur s.r.o.
 • PLEHASO komanditní společnost
 • Prodeco a.s.
 • PROF SVAR s.r.o.
 • RAC spol s.r.o.
 • Svana s.r.o.
 • Tediko, s.r.o.
 • Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
 • TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS s.r.o, odštěpný závod Liberec.
 • TRCZ, s.r.o.
 • Yanfeng czechia Automotive Interior systems s.r.o.

Aktuální seznam podniků včetně adres (.doc)
V případě, že student chce absolvovat praxi v rámci organizace, která nemá uzavřenou s FSI smlouvu o spolupráci, je potřeba smlouvu před zahájením praxe uzavřít.