Fakulta strojního inženýrství UJEP

Přijímací řízení 2024/2025


Aktuálně je otevřeno přijímací řízení ke studiu na Fakultě strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v těchto studijních programech:

Bakalářské studijní programy:

Navazující magisterské studijní programy:

Doktorský studijní program:

Podrobné informace o jednotlivých programech najdete v sekci Studijní programy.
Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu v akademickém roce 2024/2025 se podává:

  • v I. kole do bakalářského a navazujícího magisterského studia do 30. 4. 2024
  • v II. kole do bakalářského a navazujícího magisterského studia do 26. 8. 2024
  • do doktorského studia do 29. 8. 2024

Podrobné podmínky přijímacího řízení naleznete zde a aplikaci e-přihláška zde .