Fakulta strojního inženýrství UJEP

Obecné informace


Naši studenti mají možnost vycestovat a studovat v zahraničí například v rámci programu Erasmus+ nebo CEEPUS. Existují ale i mnohé další formy podpory mezinárodní spolupráce, které je možné využít:

Aktuální výzvy všech dostupných programů na UJEP zaměřených na mobilitu studentů sledujte na našich aktualitách, v sekci “Stipendijní a grantové programy” nebo zde (https://www.ujep.cz/cs/cat/mezinarodni-spoluprace/pro-studenty-zah-pohyby/aktualni-vyzvy-studenti )

Kontakt na koordinátora programu Erasmus+:
Ing. Martin Svoboda, Ph.D., martin.svoboda@ujep.cz

Kontakt na koordinátora programu CEEPUS:
Doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., natasa.naprstkova@ujep.cz