Fakulta strojního inženýrství UJEP

Výzkum a vývoj nové technologie pro bezdotykové měření a kontrolu autoskel


Název projektu: Výzkum a vývoj nové technologie pro bezdotykové měření a kontrolu autoskel
Rozpočet:
19 mil. Kč 
Dotační titul: MPO TRIO (Podpora výzkumu, vývoje a inovací)
Doba řešení:
2018-2020
Řešitel:
MIKRON plus, s.r.o.
Spoluřešitel:
FSI UJEP
Hlavní řešitel projektu za FSI:
prof. Dr. Ing. František Holešovský, frantisek.holesovsky@ujep.cz

Cílem je vytvořit univerzální měřicí stanici s využitím nových technologií, která bude implementována do výrobní linky při výrobě autoskel. Implementací zařízení lze dosáhnout rychlejší analýzy přesnosti tvaru skla spolu s dokumentací zadavatele do výroby.

Řešení optimalizuje měření přesnosti a vytváří podmínky pro vysokou opakovatelnost měření a snížení manipulačních poloh skla při jeho zakládání do měřicího přípravku. Jedním z nejdůležitějších přínosů technologie, mimo mnohem přesnější měření, je i snížení výrobní nákladů.

V současné době je řešení projektu již ukončeno. V současné chvíli se podává patent ze strany řešitele. Firma má k dispozici testovací stolici, kde lze testovat měření různých tvarů autoskel.