Fakulta strojního inženýrství UJEP

Vedení fakulty


Děkan fakulty

prof. Ing. Štefan Michna, PhD.
tel.: +420 475 285 529
e-mail: stefan.michna@ujep.cz

Proděkani

prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
proděkan pro tvůrčí činnost
tel.: +420 475 285 525
e-mail: libor.benes@ujep.cz

Ing. Jan Štěrba, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a kvalitu
tel.: +420 475 285 556
e-mail: jan.sterba@ujep.cz

Ing. Michal Lattner, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy
tel.: +420 475 285 543
e-mail: michal.lattner@ujep.cz

Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.
proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
tel.: +420 475 285 516
e-mail: tomas.vyslouzil@ujep.cz