Fakulta strojního inženýrství UJEP

Vedení fakulty


Děkan fakulty

doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D.
tel.: +420 475 285 544
e-mail: jaromir.cais@ujep.cz

Proděkani

doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.
proděkan pro tvůrčí činnost
tel.: +420 475 285 598
e-mail: ladislav.zilcher@ujep.cz

Ing. Pavel Kraus, Ph.D.
proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
tel.: +420 475 285 560
e-mail: pavel.kraus@ujep.cz

Ing. Jan Štěrba, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a kvalitu
tel.: +420 475 285 556
e-mail: jan.sterba@ujep.cz

Ing. Michal Lattner, Ph.D.
ředitel VTP
tel.: +420 475 285 543
e-mail: michal.lattner@ujep.cz

Mgr. Klára Caisová, Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahy
tel.: +420 475 285 558
e-mail: klara.caisova@ujep.cz


Ing. Pavel Houška
tajemník fakulty
tel.: +420 475 285 548
e-mail: pavel.houska@ujep.cz