Fakulta strojního inženýrství UJEP

Ing. Michal Lattner, Ph.D.


Pozice

ředitel Vědeckotechnického parku Ústí nad Labem

Kontakt

tel.: +420 475 285 543
e-mail: michal.lattner@ujep.cz

Konzultační hodiny

kdykoliv po domluvě

Univerzitní a vědecké hodnosti

  • 2016 – Ph.D., FVTM v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, Doktorský studijní program, Strojírenská technologie
  • 2010 – Ing., FVTM v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, Magisterský studijní program, Příprava a řízení podniku
  • 2008 – Bc., FVTM v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, Bakalářský studijní program, Řízení podniku

Profesní dráha

  • 2022 – 2023 proděkan pro vnější vztahy FSI UJEP
  • 2015 – * ředitel Vědeckotechnického parku Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, později Fakulta strojního inženýrství
  • 2013 – 2015 vědecký pracovník, Fakulta výrobních technologií a managementu
  • 2011 – 2012 konstruktér Meva a.s. (Divize Bezděkov)