Fakulta strojního inženýrství UJEP

Průmyslová rada


Externí členové

Ing. Alena Němečková – Olympus Czech Group
Ing. Alexandra Zdeňková – Dům dětí a mládeže Paraplíčko
Ing. Petr Zahálka – Mitutoyo Česko, s.r.o.
Ing. Rudolf Jung – Okresní hospodářská komora Most
Ing. Martin Mata, MBA – Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.
Mgr. Roman Kovář – Krajský úřad Ústeckého kraje – ved. od. školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Bronislav Převrátil, Ph.D. – Chart Ferox, a.s.
doc. Ing. Jiří Machuta, Ph.D. – ŠKODA AUTO a.s.

Interní členové

prof. Ing. Štefan Michna, PhD.
prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D.
Ing. Michal Lattner, Ph.D.

Jednací řád Průmyslové rady FSI (pdf)