Fakulta strojního inženýrství UJEP

Co a Proč u nás studovat


Co studovat?

Naše fakulta nabízí studijní programy zaměřené na aktuální potřeby průmyslu v ČR s důrazem na spolupráci s firmami v Ústeckém regionu.

V současné době u nás můžete studovat 6 bakalářských studijních programů, 5 navazujících magisterských a 1 doktorský studijní program.

Při studiu se můžete zaměřit na oblast Řízení výrobyMateriálů a technologie v dopravěEnergetiky, Řízení jakosti nebo například na Konstrukci strojů a zařízení.

Detailnější informace o studijních oborech, jejich zaměření, struktuře a náplni, získáte v sekci Studijní programy.

Proč studovat?

Jsme moderní fakulta, která se dynamicky rozvíjí. Spolupracujeme s našimi partnery z průmyslu v oblasti nanomateriálů, moderních technologií, automatizace, aditivních technologií, Průmyslu 4.0, moderních měřicích metod aj.

Disponujeme špičkovým vybavením. Kontinuálně vybavujeme naše laboratoře moderními přístroji, laboratorními úlohami. Rekonstruovali jsme budovu laboratoří, v současné době stavíme novou budovu fakulty se zázemím pro laboratoře a přednáškovými sály.

Spolupracujeme na projektech jak s průmyslovými podniky, tak i se samosprávou, středními a základními školami. Našim studentům zajišťujeme široké spektrum praktických stáží.

Podporujeme studijní stáže našich studentů v zahraničí. Fakulta i ve spolupráci s celou univerzitou UJEP nabízí propracovaný program, který pomáhá studentům s organizací výjezdu do zahraničí.

Poskytujeme našim studentům různé typy stipendijních programů. Nezatěžujeme studenty vysokými administrativními poplatky spojenými se studiem.

Fakulta strojního inženýrství se může dlouhodobě chlubit téměř nulovou nezaměstnaností našich absolventů.