Fakulta strojního inženýrství UJEP

Stipendijní a grantové programy


Stipendijní programy na rok 2021:

Programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury

  • stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,
  • stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,
  • stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,
  • stipendia na stáže v ČR.

Více informací o stipendijních programech v rubrice “Stipendia” na: (https://www.btha.cz/ )

2. ročník Barrande Fellowship Programu

Program, který umožňuje studentům zapsaným na českých a francouzských vysokých školách získat stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením (tzv. cotutelle) nebo na krátkodobou stáž ve francouzské či v české laboratoři.

Na pobyt v rámci Barrande Fellowship Programu získá student české vysoké školy stipendium ve výši až 1 000 eur měsíčně (platí pro doktorské studium i krátkodobou stáž) a student francouzské univerzity 25 000 Kč měsíčně během pobytu v České republice.

Informace o stipendiu „Barrande Fellowship Program“ v anglickém jazyce jsou k dispozici na stránkách Francouzského institutu: (https://studium.ifp.cz/ )

Další důležité materiály k Barrande Fellowship Programu jsou: 

Termín pro podání přihlášky v anglickém jazyce je do 26. 2. 2021. PřihláškaBarrande Application.


Grantové programy na rok 2021:

Programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury

  • NOVĚ: “Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021” – program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)
  • “Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021” – program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)
  • “Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021” – příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)

Více informací o stipendijních programech v rubrice “Granty” na: (https://www.btha.cz/ )